Bổ sung quy định về chi phí lập báo cáo về môi trường

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2015/TT-BGTVT về Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT).

Theo đó, chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), và Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) trong phát triển KCHTGT được quy định bổ sung như sau:

– Chi phí lập báo cáo ĐMC thuộc nguồn vốn xây dựng hoặc điều chỉnh xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải;

– Chi phí lập báo cáo ĐTM, KHBVMT thuộc nguồn vốn đầu tư dự án.

Ngoài ra, Thông tư trên còn bãi bỏ Phụ lục 1, Phụ lục 2 cùng các quy định sau tại Thông tư 32/2015/TT-BGTVT:

– Đề cương và dự toán lập báo cáo ĐMC, ĐTM, KHBVMT;

– Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo ĐTM, KHBVMT;

– Tổ chức việc thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo ĐTM, KHBVMT các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư.

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Bạn đọc có nhu cầu nhận văn bản Thông tư 20/2017/TT-BGTVT, xin liên hệ với cơ quan đại diện Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam tại TP.HCM, số 67 Phổ Quang, quận Tân Bình.

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here