Quảng Bình: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để quảng bá Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (05/7/2003-05/7/2023).

Cảnh Dương – Phạm Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)