Biển Đà Nẵng mãi trong xanh

Ô nhiễm môi trường biển là một trong những vấn đề lớn. Các vùng biển hiện nay đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới các chỉ số sinh hóa của nước biển, gây hại tới sức khỏe con người cũng như các sinh vật sống trên biển.

Công Thanh – Phạm Trung

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)