Phim tư liệu: 25 năm xuất bản số đầu tiên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thân tình, đánh dấu bước trưởng thành của Tạp chí, từ đây mở ra chặng đường mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Tạp chí.

Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

MTĐT

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)