Buông lỏng quản lý, để xảy ra hàng chục vụ lấn chiếm sông rạch ở TP Thủ Đức

Cơ quan thanh tra chỉ rõ 36/36 trường hợp vi phạm tại thời điểm kiểm tra chưa tháo dỡ và chủ đầu tư chưa khắc phục hành vi hủy hoại đất.

Thanh tra TP Thủ Đức (TP HCM) vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại UBND phường Long Phước, TP Thủ Đức.

Kết luận thanh tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ 1-7-2022 đến 30-9-2023 có 36 trường hợp vi phạm, trong đó có 32 trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; 4 trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của UBND phường Long Phước.

Về kết quả xử lý, đến nay, đã có 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 28 quyết định của UBND TP Thủ Đức.

4/36 trường hợp có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm; 32/36 trường hợp vi phạm đến nay chưa có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, 36/36 trường hợp vi phạm tại thời điểm kiểm tra chưa tháo dỡ và chủ đầu tư chưa khắc phục hành vi hủy hoại đất.

Thanh tra TP Thủ Đức nêu rõ: Trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn Long Phước và Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường Long Phước.

Bên cạnh đó, 18 trường hợp UBND phường không tổ chức thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền khoảng 220 triệu đồng. Như vậy, UBND phường không kịp thời theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Ngoài ra, Thanh tra Thủ Đức còn phát hiện các công trình xây dựng vi phạm mà UBND phường Long Phước không phát hiện, không kịp thời xử lý.

Theo Thanh tra TP Thủ Đức, UBND phường Long Phước và Đội thanh tra địa bàn TP Thủ Đức (nay là Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức) thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý địa bàn, báo cáo không trung thực, không cung cấp thông tin, tài liệu, có dấu hiệu, hành vi bao che các công trình vi phạm đối với Đoàn thanh tra.

Bên cạnh đó, UBND phường Long Phước và Đội thanh tra địa bàn Thủ Đức cũng không thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

Các đơn vị này chưa kịp thời lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, phối hợp cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, để phát sinh thêm các công trình vi phạm xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường được phân công phụ trách địa bàn chưa chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời dẫn đến công trình vi phạm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Cán bộ không lập hồ sơ hành vi vi phạm, kiến nghị, phối hợp cơ quan thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, buông lỏng quản lý địa bàn, còn để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm đất đai xử ra với quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND phường Long Phước phụ trách đô thị không thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến nhiều công trình vi phạm chậm phát hiện, chưa kịp thời ngăn chặn và cương quyết xử lý ngay từ đầu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng…

Chủ tịch UBND phường Long Phước không thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra những nội dung, phân công quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chưa xử lý, chấn chỉnh kịp thời cán bộ…

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP Thủ Đức kiến nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ đạo chủ tịch UBND phường Long Phước chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, không để phát sinh sai phạm dẫn đến khó khắc phục.

Phường Long Phước cần tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những thiếu sót, sai phạm, vi phạm mà xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân trực thuộc liên quan trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đã có những hạn chế, thiếu sót đã nêu.

Ngoài ra, kiến nghị giao Thanh tra Thủ Đức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận theo quy định. Trong trường hợp, UBND phường Long Phước không nghiêm túc khắc phục các công trình vi phạm hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm, Thanh tra TP Thủ Đức kiến nghị lãnh đạo TP Thủ Đức chuyển vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Nhiều trường hợp lấn chiếm sông, rạch

Qua kiểm tra hồ sơ, hiện trạng 12 trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch của cá nhân thì ghi nhận 4 trường hợp đã khôi phục hiện trạng; 8 trường hợp vẫn tồn tại các công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch do UBND phường Long Phước quản lý.

Kiểm tra hiện trạng 12 khu đất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ ẩm thực, lưu trú, du lịch trên địa bàn phường ghi nhận 4/12 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm sông, rạch.

Cụ thể, Công ty TNHH Long Phước Invest, tổ 9, khu phố Lân Ngoài; Công ty TNHH Vietgiangz Glamping Club, khu phố Lân Ngoài; hộ kinh doanh A New Day Glamping East Saigon (khu phố Lân Ngoài); công trình của doanh nghiệp tư nhân Thương mại – Dịch vụ Savora (khu phố Long Đại).

Quốc Anh – Báo NLĐ

Theo Người Lao Động

Ảnh: Khu Savora Farm và Glamping (đường số 1, khu phố Long Đại), công trình của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại – Dịch vụ Savora.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nld.com.vn/buong-long-quan-ly-de-xay-ra-hang-chuc-vu-lan-chiem-song-rach-o-tp-thu-duc-196240424181432365.htm