Quy định mới về 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

0
540

(Phapluatmoitruong.vn) – Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh. (Trích Thông tư 01/2018/TT-BXD)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Theo đó, Các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm như sau:

STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu
01. Kinh tế
1 0101 Tỷ lệ chi sử dụng điện so với tổng chi tiêu của hộ
2 0102 Tỷ lệ thất thoát nước sạch
3 0103 Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước từ sử dụng tài nguyên tự nhiên
4 0104 Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
5 0105 Tỷ lệ công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh
02. Môi trường
6 0201 Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị
7 0202 Diện tích mặt nước tự nhiên đô thị suy giảm
8 0203 Tỷ lệ đường đô thị sử dụng các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo để chiếu sáng
9 0204 Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
10 0205 Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân hạn chế phát thải
11 0206 Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp
12 0207 Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
13 0208 Tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
14 0209 Số đơn vị hành chính cấp phường, xã chịu thiệt hại trực tiếp do biến đổi khí hậu
15 0210 Số khu vực bị ô nhiễm môi trường nặng cần xử lý
03. Xã hội
16 0301 Tỷ lệ tăng dân số toàn đô thị so với tỷ lệ tăng diện tích đất phi nông nghiệp
17 0302 Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
18 0303 Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch
19 0304 Số lượng không gian công cộng
04. Thể chế
20 0401 Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu
21 0402 Chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách cụ thể được ban hành hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu
22 0403 Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến
23 0404 Tỷ lệ cán bộ quản lý đô thị các cấp đã được đào tạo bồi dưỡng về tăng trưởng xanh
24 0405 Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

Nam Phương

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here