Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP – Xem tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here