Định mức xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về về vấn đề định mức xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau.

Ngày 28/7/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã có công văn số 1926/SXD-KT&VLXD gửi Bộ Xây dựng đề nghị có ý kiến về việc ban hành định mức xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau.

Bộ Xây dựng đã có văn bản phản hồi như sau: Bộ Xây dựng thống nhất để Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành định mức xử lý rác thải sinh hoạt nói trên làm cơ sở tham khảo khi lập phương án giá. Trước khi trình ban hành định mức, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau rà soát các mức hao phí nêu trong định mức đảm bảo các công đoạn xử lý tuân thủ quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.

Bộ Xây dựng lưu ý, Sở Xây dựng lấy ý kiến của các Sở, ban ngành có liên quan, tham khảo mức chi phí xử lý của các nhà máy có mô hình và công nghệ xử lý rác thải tương tự để kiến nghị mức giá xử lý rác thải của nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau cho phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng ngân sách địa phương và quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đồng thời, việc xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2017/TT-BXD trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BXD thì chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định trong chi phí sản xuất chung không bao gồm chi phí khấu hao, sửa chữa máy, thiết bị trực tiếp. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tham khảo ý kiến của Sở Tài chính để hướng dẫn xác định chi phí khấu hao đối với phần chi phí đầu tư từ ngân sách của Nhà nước.

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here