TC Môi trường & Đô thị trao tặng 50 suất quà cho con công nhân VSMT Hà Nội. VTV 17/4/2022