Phim tư liệu: Dấu ấn nhiệm kỳ V của Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam

(Clip – Phapluatmoitruong.vn) – Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trong nhiệm kỳ V (2018 – 2024), Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Vuizea) đã vượt lên những khó khăn, thách thức, đạt được những thành công, để lại những dấu ấn tự hào trong quá trình phát triển.

Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tiền thân là Hội Môi trường đô thị Việt Nam, được thành lập từ tháng 10/1995. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ và phát triển qua 5 kỳ Đại hội, cùng sự phát triển chung của đất nước trong chặng đường công nghiệp hoá- hiện đại hoá, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh.

Dưới đây là phim tư liệu tổng kết quá trình hoạt động và thành công của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V (2018 – 2023):

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trong nhiệm kỳ V (2018 – 2024), Ban lãnh đạo Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Vuizea) cùng tất cả các hội viên trên toàn quốc đã cùng nhau vượt lên những khó khăn và thách thức và đạt được những thành công nhất định, để lại nhiều dấu ấn tự hào trong quá trình xây dựng – phát triển của Hiệp hội.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hà Thắm

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)