Lễ công bố và trao giải Cây chổi vàng lần thứ 2 – năm 2019