Xử lý nghiêm doanh nghiệp sai phạm tại dự án khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 346/UBND-KT, chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ‘Công ty Cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn’ tại mỏ cát, sỏi Tân Lang, huyện Văn Lãng.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về kết quả kiểm tra, xem xét giải quyết đơn của 5 công dân thôn Thanh Hảo, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng; kết quả xem xét kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang, huyện Văn Lãng, UBND tỉnh Lạng Sơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản trả lời đơn của 5 công dân liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đề nghị UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo làm rõ phạm vi thiết kế mỏ đã được phê duyệt liên quan đến việc ngăn dòng chảy tại thôn Bản Làng, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn để xử lý theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 5/4/2023.

Không chỉ vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Liên doạnh gạch không nung Lạng Sơn liên quan đến lĩnh vực đầu tư; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/4/2023.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt tại mỏ cát, sỏi Tân Lang, huyện Văn Lãng.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo phòng chức năng và Công an huyện Văn Lãng, Công an các xã: Bắc Việt, Bắc Hùng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND huyện Văn Lãng thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý các hạng mục công trình xây dựng phục vụ dự án khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Yêu cầu Công ty cổ phần Liên Doanh gạch không nung Lạng Sơn, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 277/VP-KT ngày 20.1.2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin nhanh với Phapluatplus.vn đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Sở đang giao các đơn vị kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt. Sau đó sẽ báo cáo UBND tỉnh“.

Ngọc Huy/Pháp Luật Plus

Theo Pháp Luật Plus

Ảnh: Khu vực hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Liên doanh gạch không nung Lạng Sơn.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/xu-ly-nghiem-doanh-nghiep-sai-pham-tai-du-an-khai-thac-mo-cat-soi-tan-lang-d192037.html