Tình hình triển khai đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội và gói 120.000 tỉ ra sao?

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án ‘Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030’.

Ngày 3.4.2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Theo báo cáo của các địa phương, trong giai đoạn 2021-2025 cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở công nhân với quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn; đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Trong đó, chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 34 dự án, quy mô xây dựng khoảng 14.202 căn hộ; hiện tiếp tục triển khai 201 dự án, quy mô xây dựng khoảng 161.227 căn hộ.

Về chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: Hiện hoàn thành đầu tư xây dựng 7 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 5.314 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 93 dự án với quy mô xây dựng khoảng 127.272 căn hộ.

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 10 dự án với tổng số khoảng 19.853 căn, trong đó, nhà ở xã hội 7 dự án quy mô 8.815 căn; nhà ở cho công nhân 3 dự án quy mô 11.038 căn.

Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay với số lượng 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô: 20.188 căn hộ, tổng mức đầu tư 19.014 tỉ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.516 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay trên cả nước đã thực hiện giải ngân gói tín dụng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở của hộ gia đình được 4.381/15.000 tỉ đồng cho 12.200 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Về kết quả thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng, đến nay, theo tổng hợp, báo cáo của các địa phương, đã có 11 UBND tỉnh thành trực thuộc trung ương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay với tổng vốn đầu tư là 31.673 tỉ đồng, nhu cầu vay vốn là 12.442 tỉ đồng. Trường hợp các dự án được phê duyệt cho vay sẽ giải ngân được 12.442/120.000 tỉ đồng (đạt khoảng 10,4% số vốn giải ngân trong gói 120.000 tỉ).

Qua nắm bắt tình hình triển khai, hiện có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng (thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỉ đồng). Hiện sở xây dựng các địa phương đang rà soát hồ sơ, lập danh mục các dự án đủ điều kiện trình UBND cấp tỉnh xem xét công bố danh mục.

Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội để tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động có nhu nhập thấp có thể tiếp cận.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, lập và công bố danh mục các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ 120.000 tỉ đồng và gói hỗ trợ tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi kinh tế.

“Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc trong một bộ phận cán bộ, công chức”, Bộ Xây dựng nêu

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, cần rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án nhà ở, trong đó có dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Hoài Lam/MTG

Theo Một Thế Giới

Ảnh: Riêng trong tháng 7, khởi công 10 dự án nhà ở xã hội

Xem bài viết gốc tại đây:

https://1thegioi.vn/tinh-hinh-trien-khai-de-an-1-trieu-can-nha-o-xa-hoi-va-goi-120-000-ti-ra-sao-202964.html