Lâm Đồng buộc 3 dự án kéo dài hơn thập kỉ phải cam kết tiến độ

Để tiếp tục thực hiện dự án, các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Vạn Thành, Công ty Cổ phần du lịch Đam B’ri và Công ty Cổ phần Thiên Nhân phải có văn bản cam kết đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Highland resort của Công ty cổ phần Thiên Nhân, Khu du lịch thác Đam B’ri của Công ty cổ phần du lịch Đam B’ri và thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch Hoa Sơn resort của Công ty TNHH Vạn Thành.

Theo đó, dự án Khu nghỉ dưỡng Highland resort của Công ty cổ phần Thiên Nhân được chấp thuận điều chỉnh tiến độ đến ngày 13-7-2024, Khu du lịch thác Đam B’ri của Công ty cổ phần du lịch Đam B’ri được điều chỉnh tiến độ đến 22-10-2023 cho phù hợp với thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng mà UBND tỉnh đã có quyết định gia hạn trước đó.

Còn dự án Khu du lịch Hoa Sơn resort của Công ty TNHH Vạn Thành được UBND tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai nhưng yêu cầu phải có văn bản cam kết tiến độ đầu tư gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND TP Đà Lạt để kiểm tra, theo dõi.

Chủ đầu tư các dự án phải cam kết tiến độ đầu tư triển khai, khắc phục hoàn toàn những sai phạm đã vi phạm trước đó. Đặc biệt, không được chuyển nhượng dự án hoặc tài sản trên đất trong thời gian được gia hạn và không hình thành đơn vị ở tại dự án, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Hết thời gian gia hạn nhưng dự án chưa hoàn thành theo cam kết sẽ bị xử lý.

Dự án Khu du lịch Hoa Sơn resort của Công ty TNHH Vạn Thành được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, cấp phép xây dựng năm 2011. Dự án này thuộc danh mục các dự án rà soát, kiểm tra tiến độ, năng lực nhà đầu tư và để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Tính đến thời điểm tháng 10-2022, dự án của Công ty TNHH Vạn Thành chậm tiến độ 142 tháng (so với năm 2007) và chậm 65 tháng (so với thời điểm hết thời gian gia hạn 24 tháng). Sau khi rà soát, UBND tỉnh có văn bản số 4131/UBND-VX2 ngày 18/6/2021 chưa cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai và phải khắc phục các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ nêu.

Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho dự án tiếp tục triển khai với yêu cầu cam kết tiến độ và hoạt động đúng quy định pháp luật.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Highland resort của Công ty cổ phần Thiên Nhân được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, diện tích 30 ha trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây cũng là dự án bị Thanh tra Chính phủ “điểm mặt” trong Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát tiến độ.

Trong quá triển khai, tại dự án xảy ra nhiều sai phạm. Về lâm nghiệp, chủ đầu tư đã chặt hạ cây thông trên diện tích 300 m2 khi chưa hoàn tất thủ tục xin chặt hạ cây; san gạt gây thiệt hại 500 m2 rừng non và 700m m2 đất chưa có rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Về trật tự xây dựng, chủ đầu tư xây dựng 5 công trình không phép và 23 công trình sai phép.

Theo báo cáo mới nhất vào giữa tháng 3-2023 của UBND TP Đà Lạt, chủ đầu tư tự tháo dỡ 2 công trình, TP Đà Lạt cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình trong số 5 công trình không phép. Đối với 23 công trình sai phép, chủ đầu tư kiến nghị chưa tháo dỡ để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Công ty Thiên Nhân cũng đã chấp hành việc nộp phạt và bồi thường cho những vi phạm về lâm nghiệp và xây dựng.

Giữa tháng 7-2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chấp thuận gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 24 tháng cho dự án Highland resort của Công ty cổ phần Thiên Nhân đến tháng 7-2024. Đến nay, UBND tỉnh ra văn bản thống nhất điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với việc gia hạn nêu trên.

Còn dự án Khu du lịch thác Đam B’ri của Công ty cổ phần du lịch Đam B’ri, theo UBND huyện Bảo Lâm, chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án vào năm 2010, hiện đang hoạt động ổn định nhưng một số hạng mục theo giấy chứng nhận vẫn chưa được triển khai, dẫn đến tiến độ bị chậm.

Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ban hành văn bản số 7565/UBND-ĐC, điều chỉnh thời gian đưa đất vào sử dụng của dự án này đến tháng 10-2023 và yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản cam kết tuân thủ tiến độ.

Trường Nguyên – Báo NLĐ

Theo Người Lao Động

Ảnh: Một góc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nld.com.vn/thoi-su/lam-dong-buoc-3-du-an-keo-dai-hon-thap-ki-phai-cam-ket-tien-do-20230403150613001.htm