Công ty Hoàng Hậu Phố: Đầu bảng nợ ngân sách, nhiều sai phạm khai thác mỏ

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 3 doanh nghiệp nợ lớn trên địa bàn tỉnh, với số tiền còn nợ 33,4 tỷ đồng.

Hoàng Hậu Phố nợ thuế hơn 22 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 30/11/2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 34 tỷ đồng.

Trong đó, có 3 doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 33,4 tỷ đồng, chiếm 98% tổng số nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong toàn tỉnh. Ba doanh nghiệp nợ lớn nêu trên, gồm: Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố nợ 22,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Ngọc Thạnh Mỹ nợ 7 tỷ đồng và Công ty TNHH Bảo Nghi nợ 4 tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố bị dừng khai thác khoáng sản các năm 2019, 2020, 2021. Ngày 6/7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1324 về việc thu hồi giấy phép khai thác đối với doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, đến năm 2023 các cơ quan chức năng vẫn không thực hiện lùi, tính và điều chỉnh tiền cấp quyền theo quy định. Do đó, Cục thuế tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tính, điều chỉnh tiền cấp quyền tương ứng với sản lượng doanh nghiệp đã khai thác.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế sẽ điều chỉnh thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản và tiền chậm nộp của doanh nghiệp theo quy định.

Lộ ra nhiều sai phạm

Vào tháng 5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng khai thác và chế biến đá xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố có nhiều sai phạm về đất đai, khai thác khoáng sản, thuế… tại dự án đầu tư mở rộng khai thác và chế biến đá xây dựng với tổng diện tích 39,95ha tại thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định có nhiều sai phạm về đất đai, khai thác khoáng sản, thuế,…

Cụ thể, về tiến độ đầu tư dự án, công ty chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục đầu tư và tiến độ đầu tư chậm hơn 8 năm so với thời gian theo giấy chứng nhận đầu tư nhưng không lập thủ tục để xin phép điều chỉnh, gia hạn tiến độ đầu tư.

Về lĩnh vực đất đai, công ty chưa thực hiện thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất theo quy định nhưng đã tiến hành khai thác là không thực hiện đúng giấy phép khai thác khoáng sản.

Về xây dựng cơ bản mỏ, khai thác và báo cáo kết quả trong hoạt động khai thác khoáng sản, kết luận cho biết công ty xây dựng công trình, khai thác và chế biến khoáng sản khi chưa đăng ký, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về ngày bắt đầu xây dựng mỏ và khai thác mỏ.

Từ năm 2013 đến tháng 11/2019, công ty không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và không lập, quản lý, báo cáo, lưu trữ, kiểm kê trữ lượng khoáng sản là vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về hoạt động khai thác khoáng sản, công ty không kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng 36.083m3 tương ứng với số tiền hơn 519,7 triệu đồng (trong đó: thuế tài nguyên 360,8 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường hơn 158,7 triệu đồng) là có dấu hiệu hành vi trốn thuế.

Sau khi Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 26/4/2019 tước giấy phép khai thác, công ty không chấp hành nộp giấy phép mà vẫn tiếp tục khai thác đá là vi phạm các quy định của pháp luật về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH SH Thái Nguyên chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản trên diện tích 3ha khi chưa đủ điều kiện để khai thác khoáng sản là không thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Minh Đức/VietnamFinance

Theo VietnamFinance

Ảnh: Lâm Đồng: Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố nợ hơn 22 tỷ đồng tiền thuế

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamfinance.vn/cong-ty-hoang-hau-pho-dau-bang-no-ngan-sach-nhieu-sai-pham-khai-thac-mo-20180504224292719.htm