Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh vi phạm về môi trường

Ngày 14.6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc).

Doanh nghiệp không thực hiện chương trình giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được cấp. Không thực hiện kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định. Trong năm 2020 và 2021, số liệu thu gom chất thải từ các chủ nguồn thải của công ty không thống nhất với số liệu báo cáo từ các chủ nguồn thải gửi về cơ quan nhà nước (báo cáo thiếu khối lượng, chủng loại). Thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3/giờ đến dưới 65.000 m3/giờ. Có trang bị nhưng không duy trì hoạt động hệ thống định vị vệ tinh (GPS) trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại…

Từ ngày 9.8 – 16.11.2022, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh tra việc chấp hành về pháp luật bảo vệ môi trường tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có doanh nghiệp này.

PV – Báo Hải Dương

Theo Hải Dương

Ảnh: Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh vi phạm nhiều quy định trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baohaiduong.vn/moi-truong/cong-ty-cp-cong-nghe-moi-truong-an-sinh-vi-pham-ve-moi-truong-237292