Vì sao Quảng Nam thu hồi đất Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói?

Tỉnh Quảng Nam đã thu hồi đất, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói; khẳng định không có căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân vừa ký báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về Dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói và giải quyết đơn của ông Bùi Xuân Hiển, Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, việc tổ chức thanh tra, ban hành kết luận thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hội An, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Sau kết luận thanh tra, xử lý kết luận thanh tra, đối tượng thanh tra không thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thu hồi đất, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Mùa Vàng đối với dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói. Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) của thành phố Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam phê thì diện tích đất thuộc phạm vi dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói đã được quy hoạch vào đất công viên cây xanh. Vì vậy, không có căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói.

Dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói được tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm và cho phép Công ty TNHH Mùa Vàng khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái và bán hàng lưu niệm tại Cồn Dâu, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An) tại Thông báo số 182/TB-UB ngày 09/6/2005.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng xây dựng vào năm 2006; cho thuê đất với diện tích 32.301m2 vào năm 2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 với diện tích 41.710m2 .

Công ty TNHH Mùa Vàng đã được tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 41.710 m2.

Tuy nhiên, dù Dự án đã được cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng từ năm 2007 đến 2010, Công ty TNHH Mùa Vàng không triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Dự án.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 về thanh tra liên ngành tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức tại thành phố Hội An, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói của Công ty TNHH Mùa Vàng.

Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kết luận thanh tra số 2977/KL-UBND. Theo Kết luận thanh tra, kể từ khi được UBND tỉnh thu hồi đất và cho thuê từ ngày 22/02/2007 đến thời điểm UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Mùa Vàng chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, chưa thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án, Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 21/11/2011, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Mùa Vàng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam quản lý.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kết luận thanh tra và thu hồi đất Dự án, từ năm 2011 đến trước ngày 03/6/2022, ông Bùi Xuân Hiển – Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng không khiếu nại các văn bản nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Hiển gửi nhiều đơn có nội dung kiến nghị và các công văn, tờ trình có nội dung đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, cho tiếp tục thực hiện Dự án.

Các đơn kiến nghị của ông Bùi Xuân Hiển đã được UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An và các cơ quan chức năng xử lý, trả lời đơn theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng về đơn trình bày ngày 25/11/2020 của ông Bùi Xuân Hiển về việc đề nghị thành lập pháp nhân khác để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam không thống nhất việc thành lập pháp nhân mới để tiếp tục đầu tư Dự án do không đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư.

Hoàng Anh – Báo Đầu Tư

Theo Đầu Tư

Ảnh: Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói được đề xuất thực hiện trên địa bàn thành phố Hội An.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baodautu.vn/batdongsan/vi-sao-quang-nam-thu-hoi-dat-khu-du-lich-sinh-thai-mien-chim-ngoi-d173629.html