Vi phạm môi trường, Công ty khai thác, chế biến khoáng sản Lào Cai bị xử phạt

Có 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty khai thác, chế biến khoáng sản Lào Cai bị xử phạt 2,1 tỉ đồng

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 2,1 tỉ đồng đối với Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai, với 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi thứ nhất bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng do không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.

Cụ thể, Công ty bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Hành vi thứ hai bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản để bàn giao theo quy định.

Hành vi thứ ba bị xử phạt hành chính 80 triệu đồng vì đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

Cụ thể, Công ty chưa nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo Thông báo số 2013/TB-ĐCKS ngày 30/7/2020 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Hành vi thứ tư bị xử phạt hành chính 2 tỉ đồng vì không thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định.

Cụ thể, Công ty chưa thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường kể từ năm 2016 đến năm 2023 với tổng số tiền là 11,1 tỉ đồng theo Quyết định số 822/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2011 của Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tuyển quặng mỏ sắt Ba Hòn – Làng Lếch, công suất 300.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. Tổng mức tiền phạt 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Công ty CP Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai là 2,1 tỉ đồng.

Công ty CP khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai có địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Palace, Khu đô thị The Manor, số 1, đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Hồng Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hoạt động khai thác khoáng sản phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, pháp luật Việt Nam quy định cá nhân, tổ chức hoạt động trong một số lĩnh vực trước khi thực hiện dự án phải ký quỹ bảo vệ môi trường.

Việc ký quỹ nhằm ràng buộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phục hồi môi trường, xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh.

Theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 08 năm 2022 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, có 3 hoạt động phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường, gồm: Khai thác khoáng sản; chôn lấp chất thải; nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hồng Vân – Báo BVPL

Theo Bảo Vệ Pháp Luật

Ảnh: Hoạt động khai thác khoáng sản phải ký quỹ bảo vệ môi trường. (Ảnh minh họa)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/vi-pham-moi-truong-cong-ty-khai-thac-che-bien-khoang-san-lao-cai-bi-xu-phat-153919.html