Vai trò của KHCN trong ngành nước giai đoạn 2021 – 2025

Trong thời gian qua, bản thân các doanh nghiệp cấp thoát nước đã rất chú trọng đến việc phát triển và ứng dụng KH&CN vào sản xuất.

Ảnh: Nguồn vnnhanh.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here