TP.HCM: Xây dựng các chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng phức tạp trên địa bàn TP, UBND TP đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND các quận-huyện được giao rà soát, tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm có tính chất/quy mô lớn, nghiêm trọng trên địa bàn. UBND TP cũng sẽ tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm nghiêm trọng tại quận 5 và quận Thủ Đức hoặc một số công trình trọng điểm tại các quận-huyện khác cần sớm xử lý.

UBND quận-huyện là cơ quan chủ trì, thực hiện tất cả các nội dung công tác thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đầu mối triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại địa bàn quận-huyện đó. Đối với việc phê duyệt hồ sơ, ban hành các quyết định thì UBND quận-huyện chịu trách nhiệm báo cáo, chuẩn bị nội dung trình Sở Xây dựng để thẩm định và phê duyệt hoặc trình UBND TP phê duyệt đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.

Sở Xây dựng cần phân cấp cho UBND quận-huyện trực tiếp quản lý lực lượng thanh tra xây dựng địa bàn trong khi chờ Đề án thí điểm lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận-huyện được duyệt; ban hành Quy chế mới trong phối hợp xử lý trật tự xây dựng; lập danh mục các hình thức chế tài xử lý, trong đó hệ thống theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và tính nghiêm khắc của chế tài, xây dựng thành “Hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM”.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cần công khai thông tin trước khi tổ chức ký kết Kế hoạch liên tịch với UBND 24 quận-huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Kế hoạch liên tịch với từng địa phương phải xác định trọng tâm, trọng điểm khu vực thực hiện, các điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng, quyết tâm kéo giảm tỷ lệ vi phạm hoặc khắc phục hậu quả.

Pha Lê – Báo Dân Sinh

Theo Dân Sinh

Ảnh: Dãy nhà xây dựng không phép tại quận Hóc Môn

Xem bài viết gốc tại đây:

http://baodansinh.vn/tphcm-xay-dung-cac-che-tai-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-20191101224610022.htm

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here