TP.HCM: Nhiều sai phạm trong quản lý tài sản công tại quận 12

(Phapluatmoitruong.vn)Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản công… tại UBND quận 12.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra ngày 27/7/2023 của Thanh tra TP.HCM, đối với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, Ban Quản lý dự án quận 12 quản lý công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tế nhu cầu sử dụng. Phòng Quản lý đô thị trong công tác thẩm định trình UBND quận phê duyệt dự án chưa hiệu quả, hầu hết dự toán các gói thầu trong dự án đều đúng theo hồ sơ do Ban Quản lý dự án trình mà không cắt giảm thực tế.

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công sản, UBND quận 12 chậm triển khai thực hiện 02/17 dự án đầu tư đất công và chậm thực hiện rà soát 22/25 địa chỉ nhà đất theo phương án xử lý tổng thể sắp xếp nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt.

UBND quận 12 chưa thực hiện đo đạc, cắm mốc, rào ranh đối với các khu đất dôi dư (có diện tích dưới 40 m2) sau khi thực hiện thu hồi mặt bằng của dự án nâng cấp, mở rộng đường Xuyên Á (10 phường trong quận), đề người dân chiếm dụng làm lối đi đối với 13 khu đất dôi dư của dự án đường Phan Văn Hớn và Trường Chinh.

Đáng chú ý, có 40 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận 12 đã thực hiện cho thuê mặt bằng mà không có Đề án sử dụng tài sản công được duyệt (chưa lập đề án hoặc đề án chưa được duyệt), trong đó: Trung tâm Văn hóa quận 12 và Nhà Thiếu nhi quận 12 thực hiện cho thuê mặt bằng nhà, đất nhưng chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền về chủ trương; chưa thực hiện đấu giá, cho thuê theo đơn giá cũ của các hợp đồng đã ký trước đây trên cơ sở tự thỏa thuận với các bên đối tác thuê; còn tồn công nợ chưa thu được đến thời điểm thanh tra (Nhà Thiếu nhi quận 12); tự thực hiện miễn, giảm tiền cho thuê mặt bằng nhà, đất công trong giai đoạn năm 2020-2021 (năm 2020 và 2021 đối với Trung tâm Văn hóa quận 12, năm 2021 đối với Nhà Thiếu nhi quận 12); giữ lại nguồn thu từ thuê nhà, đất công (sau khi trừ nghĩa vụ thuế) để thực hiện chỉ hoạt động tại đơn vị (năm 2020 đối với Nhà Thiếu nhi quận 12, năm 2020 và 2021 đối với Trung tâm Văn hóa quận 12).

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 ký 16 phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê mặt bằng trễ từ 02 đến 09 tháng sau khi hợp đồng đã hết hạn; ký 01 phụ lục gia hạn hợp đồng thay đổi đối tượng thuê so với hợp đồng sau khi phát hiện đối tượng khác với đối tượng thuê sử dụng đất hơn 01 năm và để xảy ra 01 trường hợp cho thuê lại ki ốt – đã xử lý thu hồi mặt bằng; áp dụng đơn giá thuê mặt bằng nhà đất công theo các đơn giá cũ của hợp đồng hết hạn; chưa ký lại 11 hợp đồng và chưa ký 02 hợp đồng đối với 12 hộ đang thuê tại cư xá Trạm điện phường Tân Thới Hiệp và 01 căn nhà tại số 625/1 khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; áp dụng đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo các đơn giá cũ của hợp đồng hết hạn; còn tồn công nợ chưa thu được đến thời điểm thanh tra; bỏ trống đối với 03 địa chỉ và 02 ki ốt đang được tạm giao quản lý.

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM.

Theo Thanh tra TP.HCM, để xảy ra những sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về các phòng, ban liên quan trực thuộc UBND quận 12, chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công liên quan, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà, đất công có cho thuê, giám đốc của: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12, Trung tâm Văn hóa quận 12, Nhà Thiếu nhi quận 12 thời kỳ có liên quan. Chủ tịch UBND quận 12 thời kỳ có liên quan chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Nhà Thiếu nhi quận 12 là một trong những đơn vị cho thuê mặt bằng nhà, đất khi chưa được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.