Thái Nguyên: Chuẩn bị nội dung đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn

Ngày 4/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2101/UBND-CNN, có ý kiến chỉ đạo như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung làm việc về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn theo yêu cầu tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, đánh giá đối với các bãi chôn lấp, các cơ sở xử lý chất thải rắn không thuộc danh sách do Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh.

Nội dung kiểm tra, đánh giá và điều tra, đánh giá đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo yêu cầu tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông báo cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh có trong Danh sách kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường biết để chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Xuân Vũ – Báo TN&MT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Thái Nguyên quan tâm bảo vệ môi trường

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/thai-nguyen-chuan-bi-noi-dung-danh-gia-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-thai-ran-1270482.html

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here