Sai phạm trong khai thác khoáng sản, Gạch ngói Ngọc Lý bị xử phạt 550 triệu đồng

Với hành vi khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý (trụ sở chính tại số 10, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã bị xử phạt số tiền 550 triệu đồng.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý.

Cụ thể, trong quá trình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tân Yên (Bắc Giang), Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý đã thực hiện 2 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản (Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 11/3/2020) từ 100% trở lên (cụ thể: Năm 2021, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý đã khai thác 120.574m3 đất san lấp ở trạng thái chặt (tương ứng với 153.129m3 đất san lấp ở trạng thái tơi, nở rời), vượt công suất được phép khai thác là 46.574m3, tương ứng 62,9%. Năm 2022 (đến ngày 15/5/2022), Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý đã khai thác 182.628m3 đất san lấp ở trạng thái chặt (tương ứng với 231.938m3 đất san lấp ở trạng thái tơi, nở rời), vượt công suất được phép khai thác là 108.628m3, tương ứng 146,8%.

Thứ hai, khai thác không đúng hệ thống khai thác (Chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản (cụ thể: Theo thiết kế mỏ đã phê duyệt, khu vực điểm góc số 7, 8, 9 được cắt làm 2 tầng, mỗi tầng cao 10m, góc dốc sườn tầng 600; tuy nhiên thực tế khai thác, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý không thực hiện việc cắt tầng).

Với 2 hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý bị xử phạt số tiền 550 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, công ty phải thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh.

Phải khai thác đúng các thông số của hệ thống khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý phải có trách nhiệm báo cáo kết quả khắc phục hậu quả.

Phương Nam (T/h)/VietnamDaily

Theo VietnamDaily

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/sai-pham-trong-khai-thac-khoang-san-gach-ngoi-ngoc-ly-bi-xu-phat-550-trieu-dong-149474.html