Sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII mới đây kiểm toán tại BQL Khu kinh tế Vân Phong cho thấy đơn vị này đã sai phạm về quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng…

Cụ thể, theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII, về quy hoạch đô thị, BQL Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Suối Dầu được phê duyệt tại Quyết định số 471 ngày 19/02/2019, để đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân chưa phù hợp với quy hoạch chung, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước.

Điều đáng nói đồ án này lại không tổ chức lấy ý kiến cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan, có chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, đối với khu tái định cư xóm Quán, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, công tác thực hiện quy hoạch khu tái định cư còn chưa phù hợp nhu cầu tái định cư. Từ đó làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với công tác cấp giấy phép xây dựng, Kiểm toán Nhà nước dẫn chứng BQL Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy phép số 16 ngày 25/8/2017 và giấy phép xây dựng số 08 ngày 02/4/2019 cấp cho Công ty CP Du lịch Năm Sao, ở xã Đại Lãnh (Vạn Ninh) có nhiều sai phạm.

Cụ thể, cấp giấy phép xây dựng trong khi báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là chưa đúng quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014. Không những thế, cấp giấy phép xây dựng khi chưa xác định được khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015.

Chưa hết, BQL còn cấp phép xây dựng có diện tích cấp phép không tuân thủ diện tích xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; không tuân thủ về về diện tích xây dựng so với với giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, giấy phép xây dựng 8 ghi nhận hiện trạng các công trình đã khởi công không phù hợp hiện trạng thực địa.

Song, công tác quản lý xây dựng sau cấp phép lại chưa báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm đối với các trường hợp thi công xây dựng sai so giấy phép xây dựng được cấp. Điều này là chưa đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và mục 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Trong khi đó, BQL kiểm tra không xác định được hành vi vi phạm của Dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh trong việc tổ chức kinh doanh trong khu vực rừng dương không thuộc phạm vi ranh giới dự án. Cũng như chưa xác định đầy đủ hành vi vi phạm của chủ đầu tư dẫn đến cơ quan thẩm quyền xử phạt chưa đầy đủ, vì không phát hiện hành vi tự ý xây dựng 16 căn chòi không phép để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước những tồn tại, sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII kiến nghị BQL Khu kinh tế Vân Phong chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng, chấm dứt việc để xảy ra các sai phạm trên. Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót trong việc cấp phép xây dựng không đúng quy định về mật độ xây dựng. Cũng như việc kiểm tra không xác định được hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh trong việc tổ chức kinh doanh trong khu vực rừng dương…

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp đưa các khu tái định cư đã được bàn giao tại Khu kinh tế Vân Phong vào sử dụng để tránh lãng phí ngân sách nhà nước; đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra việc sử dụng đất và xử phạt theo quy định pháp luật đối với Chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh trong việc tự ý cải tạo, sửa chữa và sử dụng đất ngoài phạm vi ranh giới dự án để kinh doanh.

Kim Sơ – Báo Nông Nghiệp

Theo Nông Nghiệp

Ảnh: BQL Khu kinh tế Vân Phong cấp phép xây dựng dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh nhiều sai phạm. Ảnh: VT.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nongnghiep.vn/sai-pham-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-van-phong-d303967.html