Quảng Ngãi: Nhanh chóng tháo gỡ các vấn đề về giá đất

Sáng 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, chậm trễ liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, có nhiều bất cập, vướng mắc thuộc chức năng quản lý của Sở về cơ sở dữ liệu giá đất thị trường, việc áp dụng phương pháp định giá đất, khung giá đất, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…

Theo quy định tại khoản 1, Điều 32, Quyết định 48 ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi nhà nước thu hồi đất, áp dụng trên địa bàn tỉnh; quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì đối với việc tổ chức lập và thực hiện dự án TĐC trước khi thu hồi đất và thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là cùng thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất. 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc giao đất TĐC cho người bị thu hồi đất cùng thời điểm (năm) với phương án bồi thường được phê duyệt rất ít, do không có đất TĐC, có đất TĐC nhưng không đủ điều kiện về hạ tầng hoặc người dân không đồng thuận với vị trí đất bố trí.

Việc xác định giá đất có yếu tố thị trường không rõ ràng dẫn đến mỗi dự án, địa phương xác định khác nhau. Ngoài ra, việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước thời gian qua cũng gặp nhiều bất cập; việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất do các huyện, thị xã thành phố đề nghị tương đối chậm. Nhiều vướng mắc trong việc thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất… 

Do vậy, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh: Theo quy định, việc giao đất TĐC cho người có đất và việc thu hồi đất tính tiền bồi thường thực hiện cùng một thời điểm. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện quy định này trên địa bàn tỉnh chưa khả thi. Cụ thể, khi phát sinh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa có đất TĐC, dẫn đến việc giao đất TĐC cho người dân hầu hết ở các dự án đều chậm hơn so với quyết định phê duyệt phương án bồi thường từ 1 năm đến 3 năm. Điều này dẫn đến việc thực hiện trong thực tế không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến chênh lệch giá. 

Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, số tiền chênh lệch đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước phải do Nhà nước chịu, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thay thế Quyết định 48 của UBND tỉnh. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo đúng quy định. 

tm-img-alt
Dự án  577 ở P. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi chưa đền bù cho người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các vấn đề liên quan khác về giá đất, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Tùng Chi

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp UBND tỉnh Quảng Ngãi sáng 26/10.