Quảng Ngãi: Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 28 tỷ đồng

Liên quan đến việc quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi, Kiểm toán Nhà nước cho biết, có 21 doanh nghiệp chưa chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Kiểm toán nhà nước vừa thông tin về việc kiểm toán Chuyên đề quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kết quả kiểm toán cho thấy, trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản của tỉnh Quảng Ngãi tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế cơ bản đã thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Đáng lưu ý, trong đấu giá quyền KTKS còn chưa được thực hiện đúng các quy định của luật Khoáng sản, nhất là các khu vực phải thực hiện đấu giá nhưng địa phương không tổ chức, dẫn đến cấp giấy phép kinh doanh tại 21 khu vực cát, sỏi lòng sông không đúng qui định.

Công tác quản lý nguồn thu ngân sách và công tác phối hợp, chống thất thu và thu hồi nợ thuế giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời và chưa đảm bảo quy định; công tác thanh, kiểm tra còn trường hợp xử lý chưa đầy đủ, chưa đúng hành vi vi phạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thất thu cho NSNN.

“Việc khai thác tài nguyên khoáng sản tại 21 doanh nghiệp còn chưa chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong quản lý, kiểm tra, giám sát và chưa có biện pháp xử lý kịp thời hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền để xử lý theo qui định của pháp luật về khoáng sản”, kiểm toán nêu rõ.

Qua kiểm toán, Đoàn kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính, số tiền 28 tỷ đồng. Đồng thời, Đoàn kiểm toán kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, kiểm toán kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm toán trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định; xử lý theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật.

Đồng thời kiến nghị bãi bỏ Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để áp dụng cho đấu giá quyền khai thác các mỏ cát vàng làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…

Đối với HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cần tăng cường các hoạt động giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản của UBND tỉnh Quảng Ngãi; lưu ý công tác khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn kiểm toán kiến nghị Bộ xem xét, nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 hướng dẫn về thành phần, hình thức văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh khoáng sản ở khu vực có dự án xây dựng công trình quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản.

Đối với Bộ Tài chính, Đoàn kiểm toán kiến nghị Bộ chỉ đạo Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xác định sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với các đơn vị khai thác đá làm vật liệu xây dựng để thống nhất thực hiện.

Luân Dũng – Báo Tiền Phong

Theo Tiền Phong

Ảnh: Ảnh minh họa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://tienphong.vn/quang-ngai-kiem-toan-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-28-ty-dong-post1497165.tpo