Quảng Bình: Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nợ thuế

Qua thanh tra, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình phát hiện hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất đai đối với các đơn vị được thuê đất, nổi bật nhất vẫn là chậm hoàn thành dự án, nợ thuế và gây lãng phí đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1480/KL-STNMT “về việc chấp hành pháp luật trong sử dụng đất đai đối với các đơn vị được thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất đai đối với các đơn vị được thuê đất, trong đó nổi bật nhất vẫn là chậm hoàn thành dự án, nợ thuế và gây lãng phí đất đai.

Đoàn đã thanh tra 22 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị với 25 dự án được nhà nước cho thuê đất (gồm: 9 dự án trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và 16 dự án đơn vị thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) và 1 dự án của 1 đơn vị chưa có quyết định cho thuê đất chỉ mới có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong số 25 dự án được thanh tra đợt này có 15 dự án trên địa bàn TP. Đồng Hới; 6 dự án trên địa bàn huyện Bố Trạch; huyện Quảng Trạch 2 dự án; Lệ Thủy và Quảng Ninh 1 dự án/địa phương.

Theo kết luận thanh tra, vi phạm về tiến độ sử dụng đất có 23/25 dự án của 19 đơn vị không sử dụng đất trong thời gian 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi được bàn giao đất trên thực địa.

Đặc biệt, có dự án của 3 đơn vị, gồm: Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung (xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới) của Công ty Cổ phần Thương mại gạch ngói cầu 4; dự án xây dựng Văn phòng điều hành và trưng bày sản phẩm nội thất (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) của Công ty TNHH Đầu tư Khải Tín nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Kiến trúc H&T và dự án Khu chế tác phần hoàn thiện và trưng bày sản phẩm mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Quang Phú (TP. Đồng Hới) của Công ty Cổ phần Tổng hợp Đức Lộc chậm tiến độ không có lý do và nợ tiền thuê đất; chủ đầu tư dự án không đến làm việc với đoàn thanh tra và không có hoạt động đầu tư xây dựng trên thực địa.

Về thanh tra thực hiện nghĩa vụ tài chính trong sử dụng đất, phát hiện có 7 dự án đang nợ tiền thuê đất; 5 dự án nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 5 dự án chưa thực hiện kê khai để thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; có 23/25 dự án chưa kê khai và chưa nộp tiền thuê đất do chậm tiến độ, trong đó có 2 đơn vị Cục Thuế tỉnh đã tính tiền thuê đất phải nộp do chậm tiến độ sử dụng đất và đã có thông báo nhưng đơn vị chưa nộp.

Trong đó, dự án Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới với diện tích 50.398,7 m2, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội – Quảng Bình, dự án chậm tiến độ 54 tháng, nợ tiền thuê đất hơn 5,7 tỷ đồng và nợ tiền thuế đất sử dụng đất phi nông nghiệp hàng trăm triệu đồng; dự án Khu nhà hàng ẩm thực tại xã Bảo Ninh, Đồng Hới, với diện tích 8.617,3 m2, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phú Ninh, dự án chậm tiến độ 82 tháng, chưa thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, chưa nộp tiền ký quỹ đầu tư.

Từ những vi phạm nêu trên, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình thu hồi đất đối với dự án Khu chế tác phần hoàn thiện và trưng bày sản phẩm mỹ nghệ (Cụm công nghiệp Quang Phú, Đồng Hới) của Công ty Cổ phần tổng hợp Đức Lộc. Chỉ đạo Sở KH&ĐT tham mưu chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 2 dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung (xã Thuận Đức, Đồng Hới) của Công ty Cổ phần thương mại gạch ngói Cầu 4; dự án xây dựng Văn phòng điều hành và trưng bày sản phẩm nội thất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới của Công ty TNHH Đầu tư Khải Tín.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Cục Thuế tỉnh đôn đốc và yêu cầu các đơn vị còn nợ tiền thuê đất phải cam kết lộ trình cụ thể về thời gian nộp; cung cấp thông tin về thực hiện nghĩa vụ tài chính của các đơn vị còn nợ để Sở TN&MT có cơ sở trình UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp cố tình nợ các khoản nghĩa vụ tài chính sau khi được cho thuê đất.

Hoàng Tư/TCDN

Theo Tài chính Doanh nghiệp

Ảnh: Dự án Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình do Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội – Quảng Bình làm chủ đầu tư, dự án chậm tiến độ 54 tháng, nợ tiền thuê đất hơn 5,7 tỷ đồng và nợ tiền thuế đất sử dụng đất phi nông nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/quang-binh-hang-loat-du-an-cham-tien-do-no-thue-d40788.html