Quản trị nước thông minh: Kinh nghiệm QT và ứng dụng cho Việt Nam

Nhu cầu nước sạch cho đô thị ngày càng gia tăng, đòi hỏi công tác quản lý, trong đó có xây dựng mô hình quản lý, giám sát hệ thống cấp nước, từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ….

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here