Phát lộ sai sót tại 4 dự án khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Bình Thuận

Tại tỉnh Bình Thuận, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai sót ở Dự án kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức xã Tiến Thành, kè chống sạt lở bờ biển thị trấn Liên Hương.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra số 451/KL – SXD về việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán đối với 4 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 819/QĐ – TTg.

Bốn dự án này, gồm: Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến dài 450 m, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng; kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi dài 550 m, đầu tư 50 tỷ đồng; kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết dài 350 m, đầu tư 30 tỷ đồng; kè chống sạt lở bờ biển thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong dài 450 m kết hợp nạo vét cửa Liên Hương dài 300 m, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

4 dự án này đều do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận quản lý dự án.

Theo kết luận thanh tra, đối với kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, tại thời điểm kiểm tra có 3/19 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. Lập bản vẽ hoàn công một số công việc chưa đúng thực tế thi công, gồm tường hắt sóng (thi công trung bình 12 cm/thiết kế 15 cm), chiều dài tuyến kè (thi công 498,8 m/thiết kế 500 m), dẫn đến nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng với thực tế thi công với giá trị hơn 85 triệu đồng.

Đối với kè ở Liên Hương, đơn vị thi công đã thiếu kiểm tra, kiểm soát về khối lượng công tác đường phục vụ thi công, công tác lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn dẫn đến nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tổ chức thi công để xảy ra 16/35 mẫu cấu kiện bê tông được kiểm tra không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đối với kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, các nội dung thiếu sót có liên quan đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra ngày 28/6/2021 của Sở Xây dựng. Đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thực hiện xong kết luận thanh tra và Sở Xây dựng đã có thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Đối với đoạn kè 350 m thuộc dự án kè chống sạt lở bờ biển kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức xã Tiến Thành, tại thời điểm kiểm tra, không thấy rọ đá, đá lô ca tại vị trí khóa cuối kè nhưng qua hồ sơ quản lý chất lượng và hình ảnh thi công thì có thi công công tác này.

Bốn dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ở Bình Thuận bị thanh tra vạch loạt sai sót.

Cũng tại thời điểm kiểm tra có 8/30 mẫu cấu kiện bê tông không đạt về cường độ bê tông so với yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt. Đáng chú ý, kiểm tra hồ sơ, thực tế thi công xây dựng công trình thì dự án này xây dựng tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành là khu vực không có dân cư sinh sống dọc tuyến kè là không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 819.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận, đối với nội dung thực hiện xây dựng công trình kè chống sạt lở không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng, qua thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Kết luận cũng kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ biển không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Duy Quang – Báo Tiền Phong

Theo Tiền Phong

Ảnh: Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết dài 350 m, đầu tư 30 tỷ đồng) xây sai vị trí.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://tienphong.vn/phat-lo-sai-sot-tai-4-du-an-khan-cap-chong-sat-lo-bo-bien-binh-thuan-post1618135.tpo