Ninh Bình: Nhiều chủ mỏ đá nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Tính đến ngày 29/02/2024, trên địa bàn huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) có tới 13 doanh nghiệp, công ty đang nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo điện tử Xây dựng, tính đến ngày 29/02/2024, trên địa bàn huyện Yên Mô có 6 doanh nghiệp, công ty khai thác mỏ đá đang nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Cụ thể: Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ, đang nợ phí bảo vệ môi trường là 13,788 triệu đồng; Tổ hợp khai thác đá Thanh Bình nợ thuế tài nguyên 129,276 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 165,276 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư phát triển Xuân Hiếu nợ thuế tài nguyên 493,03 triệu đồng, nợ thuế bảo vệ môi trường 719,371 triệu đồng;

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Gia Huệ nợ thuế tài nguyên 292,894 triệu đồng, nợ thuế bảo vệ môi trường 195,455 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thương Mại nợ thuế tài nguyên 160 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 159 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại và xây dựng PAPT nợ thuế tài nguyên 398,620 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 599,622 triệu đồng.

Trên địa bàn thành phố Tam Điệp có 7 doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH Việt Thắng nợ thuế tài nguyên 72,765 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 54,885 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Hoài Huyền nợ thuế tài nguyên 32,880 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Học nợ thuế tài nguyên 36,61 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 13,565 triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Long Vân nợ thuế tài nguyên 205,695 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 177,176 triệu đồng;

Công ty TNHH Âu Lạc nợ thuế tài nguyên 49,7 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 37,592 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đá Đồng Giao nợ thuế tài nguyên 63,087 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 47,733 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư và nông nghiệp sạch Tam Điệp nợ thuế tài nguyên 124,231 triệu đồng, nợ phí bảo vệ môi trường 69,71 triệu đồng.

Trong Kết luận Thanh tra số 203/ TB – TTCP ngày 6/02/2024 của Thanh tra Chính phủ, về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình đã chỉ rõ: Đối với công quản lý Nhà nước về cấp phép khai thác khoáng sản giai đoạn 2011 – 2022, UBND tỉnh Ninh Bình chậm phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, quy định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; chậm ban hành quy định về đấu giá quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động khoáng sản.

Còn 13 dự án được cấp phép từ năm 2011 – 2019 nhưng đến thời điểm thanh tra chưa được giao đất, ký hợp đồng thuê đất (có khó khăn liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng và công tác giải phóng mặt bằng); một số dự án khai thác chưa đúng thiết kế được phê duyệt; chưa lắp đặt trạm cân; nhận chuyển nhượng và chưa chuyển mục đích sử dụng đất; chưa thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động; một số đơn vị còn nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác; việc theo dõi nguồn thu từ hoạt động khoáng sản giữa các cơ quan Thuế chưa chặt chẽ, số liệu chưa được cập nhật thường xuyên, chưa thống nhất với số liệu thực nộp của một số chủ đầu tư dự án.

Đối với 2 dự án cấp phép khai thác khoáng sản được thanh tra còn một số vi phạm như: Chậm thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác, chậm được cấp giấy phép bảo vệ môi trường, tiến hành quan trắc môi trường và báo cáo quan trắc môi trường không đầy đủ, chưa lắp đặt trạm cân tại khu vực khai thác, nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động khoáng sản; kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định đối với các thiếu sót, vi phạm của các chủ đầu tư dự án khai thác khoáng sản, đôn đốc các đơn vị nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo tính đúng, thu đủ, không thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế kiểm tra, có giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu từ hoạt động khoáng sản, chịu trách nhiệm tính đúng, tính đủ các khoản thuế, phí không để thất thu, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Anh Tú – Báo Xây Dựng

Theo Xây Dựng

Ảnh: Nhiều chủ mỏ đá trên địa bàn huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp đang nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baoxaydung.com.vn/ninh-binh-nhieu-chu-mo-da-no-thue-tai-nguyen-phi-bao-ve-moi-truong-371439.html