Nghệ An: Công ty TNHH Đại Thành Lộc phải khắc phục tồn tại về bảo vệ môi trường trang trại lợn

Ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc (xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) khẩn trương khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của trang trại lợn khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vấn đề về môi trường tại trang trại lợn của Công tyTNHH Đại Thành Lộc (xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn), ngày 10/8/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, ông Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp giải quyết vấn đề về môi trường trang trại lợn tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, trưởng phòng chuyên môn của các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng và Công ty TNHH Đại Thành Lộc.

Sau khi nghe đại diện các thành phần dự họp báo cáo các nội dung liên quan đến vấn đề môi trường hồ Tràng Đen và trang trại lợn tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, để giải quyết các vấn đề môi trường, đảm bảo ổn định đời sống của người dân xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh có kết luận và ra Thông báo số 451/TB-UBND ngày 11/8/2020 với nội dung sau:

1. Hồ chứa nước Tràng Đen có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, là khu vực tiếp nhận nước mặt và nước thải của nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc công nghệ cao của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và các hộ chăn nuôi thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

– Trang trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc công nghệ cao tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc đã đi vào hoạt động từ năm 2011 quy mô diện tích 27,17 ha, tổng đàn 7.000 con lợn (2.400 con lợn nái, 100 con lợn đực, 4.500 con lợn con) và 300 con cá sấu. Đến năm 2020 điều chỉnh hoạt động với quy mô giảm xuống 6.830 con (2.300 con lợn nái, 30 con lợn đực, 4.500 con lợn con) và 250 con cá sấu, giảm diện tích sử dụng còn 26,46 ha. Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Đại Thành Lộc, các cơ quan chức năng đã định kỳ kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; Công ty TNHH Đại Thành Lộc cũng đã triển khai khắc phục các tồn tại và cải tạo hệ thống xử lý nước thải của trang trại.

Bạt HDPE chống thấm của hồ lắng bị rách nhiều chỗ. Ảnh: Đắc Lam

– Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đàn: có 8 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm có xả nước thải vào hồ Tràng Đen.

– Sau khi nhận được đơn phản ánh của nhân dân vào ngày 27/7/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả kiểm tra sơ bộ ngày 4/8/2020 cho thấy:

+ Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc: bạt HDPE chống thấm của hồ lắng bị rách nhiều chỗ, trong trường hợp khi nước thải ngập lên có khả năng bị thấm ra gây ô nhiễm môi trường đất, nước; mương dẫn nước thải từ hồ lắng sau biogas chảy về bể bổ sung hóa chất có hiện tượng rò rỉ nước thải ra mương thoát nước mặt; xác lợn chết chôn lấp không đúng quy định; việc xử lý mùi tại trang trại chưa đảm bảo;

+ Tại thời điểm lấy mẫu ngày 4/8/2020, do ảnh hưởng của thời tiết, nên kết quả phân tích mẫu chưa phản ánh khách quan chất lượng môi trường nước hồ Tràng Đen và khu vực xung quanh, cần phải lấy mẫu bổ sung.

2. Để sớm giải quyết các vấn đề tồn tại nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, chính quyền địa phương và Công ty TNHH Đại Thành Lộc khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc:

– Khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của trang trại theo kết quả kiểm tra sơ bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 4/8/2020; thay thế bạt HDPE tại hồ lằng nước thải, nâng cao thành hồ lắng tránh chảy tràn; thay mương dẫn nước thải từ mương xi măng bằng đường ống nhựa PVC, lắp đặt thêm các hệ thống xử lý mùi tại các chuồng trại; có biện pháp ngăn nước mưa từ khu vực xung quanh chảy vào trang trại; thời gian hoàn thành trước ngày 18/8/2020.

– Nghiên cứu thay đổi hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ mới đảm bảo tuần hoàn tái sử dụng 100% nước thải sau hệ thống xử lý, không thải ra ngoài môi trường; thời gian hoàn thành trước 15/12/2020.

Trong thời gian khắc phục các tồn tại, hạn chế về bảo vệ môi trường yêu cầu Công ty TNHH Đại Thành Lộc thực hiện việc giảm tổng đàn phù hợp với quy mô, công suất và đáp ứng hệ thống xử lý nước thải hiện có.

Nước đen đục chảy qua cầu Quốc lộ 15A rồi đổ xuống hồ Tràng Đen. Ảnh: Đắc Lam

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Tiếp tục lấy mẫu đột xuất đối với nước thải sau hệ thống xử lý và nước mặt hồ Tràng Đen để đối chứng (đối với hồ Tràng Đen: lấy mẫu ở nhiều thời điểm và nhiều vị trí khác nhau). Sau khi có kết quả phân tích mẫu, thu thập, xác minh thông tin, chủ trì tổ chức công bố kết quả phân tích mẫu và xử lý vi phạm về môi trường, các giải pháp khắc phục của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trước ngày 19/8/2020.

– Chủ trì phối hợp với UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Hưng và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc khắc phục các tồn tại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc;

– Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật về môi trường, giải đáp các nội dung phản ánh, kiến nghị của nhân dân xã Nam Hưng; chủ trì và phối hợp với Sở Y tế trong việc đánh giá hiện trạng, nguyên nhân đối với nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh hồ Tràng Đen.

– Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xử lý môi trường theo thẩm quyền trên cơ sở phản ánh của người dân, cơ quan báo chí và chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

c) Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước sinh hoạt của các hộ dân của 5 xóm: Tràng Đen, Bắc Sơn, Cao Sơn, Đình Long và Phong Sơn thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá hiện trạng, nguyên nhân đối với nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân xung quanh hồ Tràng Đen; công bố kết quả phân tích và có khuyến cáo người dân phương án sử dụng nước phù hợp; hoàn thành trước ngày 29/8/2020;

d) Công an tỉnh:

– Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Nam Đàn chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không có các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

e) Thường trực Huyện ủy Nam Đàn:

– Chỉ đạo UBND huyện Nam Đàn, các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị – xã hội, UBND xã Nam Hưng tiếp tục tuyên truyền giải thích, vận động người dân tuân thủ pháp luật; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chủ động đề xuất UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

– Kiểm tra, xử lý nghiêm các nguồn thải của các cơ sở/hộ gia đình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ có xả chất thải chưa xử lý vào hồ Tràng Đen; báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2020.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trược UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND huyện, xã, Công ty TNHH Đại Thành lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.

BĐ – Báo Nghệ An

Theo Nghệ An

Ảnh: Trang trại lợn tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đắc Lam

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baonghean.vn/nghe-an-cong-ty-tnhh-dai-thanh-loc-phai-khac-phuc-ton-tai-ve-bao-ve-moi-truong-trang-trai-lon-272689.html