Một doanh nghiệp ‘chây ì’ thực hiện quyết định thu hồi đất

Dù UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm tự xử lý, di dời toàn bộ tài sản có trên đất trước ngày 30/5/2023, tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn ‘án binh bất động’.

Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh (TP Vinh, Nghệ An) được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý thực hiện hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) với diện tích 10.800 m2 tại Văn bản số 5292/UBND- NL2 ngày 20/10/2015.

Sau 5 năm hoạt động, đến ngày 8/2/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 783/UBND-KT1 về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại phường Đậu Liêu của công ty. Lý do, dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm ngoài cụm công nghiệp, gần khu dân cư, không phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục trả lại đất và thực hiện việc di dời tài sản của công ty ra khỏi diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê trước đây, hoàn thành trong tháng 3/2021, nhưng công ty không thực hiện.

Tiếp đó, ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật. Cụ thể, UBND tỉnh quyết định thu hồi 10.800 m2 đất tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh của Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh; loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (xây dựng trạm trộn bê tông nhựa) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê tại Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành CD 340174 ngày 25/12/2015.

Lý do thu hồi do hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn theo Văn bản số 783/UBND-KT1 ngày 8/2/2021 về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án xây dựng trạm trộn bê tông và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh để quản lý.

Cũng theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm tự xử lý, di dời toàn bộ tài sản có trên đất hoàn thành trước ngày 30/5/2023; mang bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 25/12/2015 nộp về Sở TN&MT để thực hiện việc quản lý theo quy định; phối hợp với Sở TN&MT, UBND TX Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định mốc giới bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi; phối hợp với UBND TX Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và các cơ quan có liên quan lập phương án sử dụng đất, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty CP 484 – Chi nhánh Hà Tĩnh chưa thực hiện các nội dung theo Văn bản số 783/UBND-KT1, ngày 08/02/2021 và Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu Công ty cổ phần 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh không thực hiện quyết định thu hồi đất, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Nếu Công ty cổ phần 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh không thực hiện quyết định thu hồi đất, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lưu – Chuyên viên Phòng Đất đai 2 (Sở TN&MT) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã gửi Quyết định số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do tại địa chỉ đăng ký của công ty không còn đơn vị hoạt động nên Sở TN&MT không thể gửi bản gốc Quyết định số 1009/QĐ-UBND.

Hiện, Sở TN&MT đã có công văn gửi Công ty CP 484 (TP Vinh, Nghệ An) đề nghị chỉ đạo Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND và không được hoạt động sản xuất trên khu đất mà UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lưu, trong thời gian tới, trường hợp Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn không thực hiện quyết định thu hồi đất, Sở TN&MT sẽ phối hợp với UBND TX Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc để đưa ra phương án tham mưu UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.

Ninh Hà – Báo Hà Tĩnh

Theo Báo Hà Tĩnh

Ảnh: UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm tự xử lý, di dời toàn bộ tài sản có trên đất hoàn thành trước ngày 30/5/2023 nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/mot-doanh-nghiep-chay-i-thuc-hien-quyet-dinh-thu-hoi-dat/250293.htm