Lâm Đồng: Xử phạt 2 Nhà máy thủy điện của Trung Nam Krông Nô

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô tại 2 Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3. Tổng số tiền xử phạt là 185 triệu đồng.

Ngày 10/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô tại 2 Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3.

Theo đó, tại Nhà máy thủy điện Krông Nô 2, có 5 vi phạm: lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

Đồng thời, không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định; không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu theo quy định; không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Với các hành vi vi phạm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô tại Dự án thủy điện Krông Nô 2 số tiền 87,5 triệu đồng.

Tương tự, tại Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 có 5 hành vi vi phạm như Krông Nô 2. Ngoài ra, chủ đầu tư công trình này còn có hành vi vi phạm thứ 6 là phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

Với các hành vi vi phạm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô tại Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 số tiền 87,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, với nhiều lỗi vi phạm là vậy nhưng trong các Quyết định xử phạt, UBND tỉnh Lâm Đồng không hề có bất cứ hình phạt bổ sung nào. Thậm chí có những lỗi cũng không thể phạt tiền… do hết hiệu lực.

 Trung Nam phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

Trung Nam phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định.

Ví như tại các hành vi vi phạm: lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định là không thể phạt tiền.

Lý do, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công trình Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 đã chấm dứt hoạt động thi công, đưa vào sử dụng và phát điện thương mại vào năm 2016. Đến thời điểm phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính (tháng 7/2023) đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 Trung Nam lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.

Trung Nam lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc Công ty Trung Nam Krông Nô thực hiện việc lưu trữ hồ sơ hoặc bổ sung đầy đủ danh mục tài liệu lưu trữ, gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng đối với 2 nhà máy thủy điện này. Riêng Krông Nô 3 phải thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm thứ 6.

Trong vòng 40 ngày, Công ty báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cho Sở Công thương và Sở Xây dựng. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Thanh Tùng/TCDN

Theo Tài chính Doanh nghiệp

Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô tại 2 Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lam-dong-xu-phat-2-nha-may-thuy-dien-cua-trung-nam-krong-no-d41417.html