Công ty điện lực Quảng Ninh mắc hàng loạt hạn chế, thiếu sót như thế nào?

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Công thương đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh).

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Công thương, năm 2022, PC Quảng Ninh đã thực hiện báo cáo không đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9.9.2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (báo cáo cho năm 2021).

KLTT khẳng định, PC Quảng Ninh đã có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ. Cục Điều tiết điện lực đã xử phạt PC Quảng Ninh đối với hành vi vi phạm hành chính nêu trên và PC Quảng Ninh đã chấp hành nội dung Quyết định xử phạt (đã nộp tiền phạt ngày 31.10.2022).

Về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo cơ quan thanh tra, PC Quảng Ninh thực hiện đầu tư mới, cải tạo các công trình điện theo phân cấp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và do EVNNPC giao. Cụ thể: Năm 2021: Thực hiện đầu tư xây xựng mới và cải tạo 2 công trình đường dây và trạm biến áp 10kV, 25 công trình 22kV; Năm 2022: Thực hiện đầu tư xây xựng mới và cải tạo 15 công trình 22kV; Năm 2023: Thực hiện 1 công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV và 13 công trình 22kV/35kV. Qua kiểm tra xác suất một số công việc về quản lý chất lượng công trình của một số công trình Thanh tra Bộ Công thương chỉ rõ một số tồn tại, thiếu sót như:

Tại Công trình “Mạch vòng 35kV lộ 371 TBA 110kV Quảng Hà và lộ 373 TBA 110kV Tiên Yên” đơn vị kiểm định, thử nghiệm là Xí nghiệp Dịch vụ điện Quảng Ninh/Công ty Thí nghiệm Điện miền Bắc có đủ điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định, thử nghiệm theo quy định. Tuy nhiên, tại Biên bản ghi là Biên bản thử nghiệm máy cắt đóng lặp lại có mã EPR- 3/EVRC2A-NT, số chế tạo PR321100839 do Xí nghiệp Dịch vụ điện Quảng Ninh/Công ty Thí nghiệm Điện miền Bắc thực hiện chưa được lập hồ sơ đúng mẫu quy trình kiểm định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định số 953/CNHDKĐ-BC ngày 18.4.20219 và Giấy đăng ký hoạt động kiểm định số 1777/GCNHĐKĐ-BCT do Bộ Công thương cấp.

Tại Dự án “Xây dựng mạch vòng trung áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương pháp đa chia – đa nối tỉnh Quảng Ninh năm 2022” – Dự án đầu tư mới, Cơ quan thanh tra chỉ rõ: Phương án khảo sát không lựa chọn khảo sát địa chất và khí tượng thủy văn; sử dụng các thông tin về đặc điểm địa chất, khí tượng thủy văn từ nguồn sẵn có trong khu vực triển khai dự án (số liệu tham khảo).

Tuy nhiên, số liệu tham khảo chưa nêu rõ về đặc điểm, tính chất cơ lý của các lớp đất; chưa có số liệu về mức và tính chất của nước ngầm tại các khu vực đặt cột để đảm bảo cơ sở thiết kế, tính toán ổn định của móng cột công trình.

Về báo cáo kinh tế kỹ thuật, mặc dù báo cáo khảo sát không có vị trí phân bố, tính chất cơ lý của các lớp đất, số liệu về mức và tính chất của nước ngầm tại các khu vực đặt cột, song báo cáo nghiên cứu khả thi tự đưa ra các loại đất tại các vị trí cột khác nhau để đưa ra kết quả tính toán mômen lật, mômen chống lật và kết luận “đạt”.

Việc ghi chép giám sát thi công chưa khoa học; Nghỉ thi công nhưng đánh giá chung về các công việc thi công vẫn được ghi đảm bảo; việc thi công đào hố móng, buộc thép, đổ bê tông móng chưa được ghi chép cụ thể; đại diện đơn vị tư vấn giám sát chưa ghi đầy đủ nhận xét, đánh giá về công việc thi công.

Thanh tra Bộ Công thương đề nghị đối với EVNNPC và các đơn vị trực thuộc phải cập nhật, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, hoạt động điện lực và những quy định khác có liên quan để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy định trong toàn EVNNPC.

Chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hoạt động điện lực đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra, không để lặp lại những tồn tại, vi phạm tương tự.

Thường xuyên rà soát các dự án, công trình được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực để triển khai thực hiện theo đúng danh mục, tiên độ hoặc đề nghị điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

Tập đoàn điện lực Việt Nam, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ về sản xuất, kinh doanh; về quản lý đầu tư, quản lý kỹ thuật, an toàn đối với các công trình đường dây và trạm biến áp của các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Công thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động điện lực và quản lý chất lượng công trình đối với các công trình điện… thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của Bộ, kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động điện lực để xử lý hoặc kiến nghị xử lý (nếu có).

Đỗ Anh – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Trụ sở Công ty Điện lực Quảng Ninh. (ảnh: ITN)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/-cong-ty-dien-luc-quang-ninh-mac-hang-loat-han-che-thieu-sot-nhu-the-nao–i365554/