Công ty CP Đầu tư phát triển KCN quốc tế bị phạt gần 600 triệu vì ‘quên’ bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế, do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Công ty CP Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế (địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, Ninh Bình) là chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cầu Yên, trong quá trình hoạt động đã vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp Cầu Yên.

Cụ thể, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, doanh nghiệp đã không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Không có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và không vận hành hệ thống (trạm) xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp theo quy định; không bố trí công tơ điện độc lập tại nhà máy (trạm) xử lý nước thải tập trung; không ban hành quy chế bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Công ty CP Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế đã vi phạm các điều khoản quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế tổng số tiền là 585 triệu đồng.

Trong đó, phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; phạt 80 triệu đồng đối với hành vi không bố trí công tơ điện độc lập tại nhà máy (trạm) xử lý nước thải tập trung;

Phạt 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy chế bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; phạt 110 triệu đồng đối với hành vi không có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và phạt 350 triệu đồng đối với hành vi không vận hành hệ thống (trạm) xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp theo quy định.

Hải Dương – Báo ANTĐ

Theo An ninh Thủ đô

Ảnh: Công ty CP Đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế vừa bị tỉnh Ninh Bình xử phạt gần 600 triệu đồng

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.anninhthudo.vn/cong-ty-cp-dau-tu-phat-trien-kcn-quoc-te-bi-phat-gan-600-trieu-vi-quen-bao-ve-moi-truong-post549275.antd