Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 11

Môi trường là mối quan tâm toàn cầu hàng đầu hiện nay của các nhà khoa học. Mỗi năm, các nhà khoa học công bố hàng triệu bài báo liên quan đến môi trường trên các tạp chí khoa học thế giới.

Môi trường là mối quan tâm toàn cầu hàng đầu hiện nay của các nhà khoa học. Mỗi năm, các nhà khoa học công bố hàng triệu bài báo liên quan đến môi trường trên các tạp chí khoa học thế giới. Lĩnh vực quản lý môi trường trải rộng trên khắp các hoạt động kinh tế – xã hội, từ sản xuất kinh doanh cho đến sinh hoạt, các khu công nghiệp, làng nghề cho đến sản xuất nông nghiệp, từ thành thị đến nông thôn,… mỗi nơi đều có nhiều vấn đề đa dạng khác nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here