Cà Mau: Nhiều sai phạm tại Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau

(Phapluatmoitruong.vn) – Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau. Giám đốc Công ty đã ký nhiều hợp đồng chưa đúng quy định pháp luật.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Thế Giới, Giám đốc Công ty Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, ký thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ của khách hàng tại Dự án Khu dân cư phường Tân Xuyên (Khu D, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau) là vượt thẩm quyền, chưa được sự đồng ý của HĐQT Công ty.

Cụ thể, Giám đốc Công ty cho đặt cọc, giữ chỗ 51 trường hợp với số tiền hơn 8,9 tỷ đồng. Căn cứ Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, dự án chưa nộp tiền sử dụng đất thì chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc huy động vốn.

Đối với các biên bản họp của HĐQT đều không có bỏ phiếu biểu quyết, không có kết quả biểu quyết là thực hiện chưa đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT.

Tại Dự án Khu Tiểu thủ công nghiệp Tân Xuyên, với trách nhiệm là Giám đốc Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, ông Huỳnh Thế Giới ký cho phép hoán đổi đất cho bà Hứa Thanh Thùy chỉ căn cứ theo biên bản thỏa thuận mà không lập phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định điều chỉnh dự án của Hội đồng quản trị (HĐQT), là thực hiện chưa đúng trình tự theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động của Công ty. Cụ thể, tại thời điểm hoán đổi đất cho bà Thùy (ngày 31/12/2020), Công ty không khảo sát giá, điều chỉnh giá đất mà vẫn áp dụng giá cũ là thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo của HĐQT tại Công văn 12 ngày 21/12/2017.

Bên cạnh đó, còn 8 hợp đồng hoán đổi đất do điều chỉnh quy hoạch, nhưng không lập phương án, kế hoạch là thực hiện chưa đúng quy định về trình tự theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động của Công ty. Giám đốc Công ty không khảo sát, điều chỉnh giá đất là thực hiện chưa đúng quy định tại Công văn 12.

Đối với việc Giám đốc Công ty ký Hợp đồng 342 ngày 24/11/2021 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho khách hàng Đặng Ngọc Linh, nhưng không nhân hệ số góc đường là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 2 Quyết định 08 ngày 21/9/2017 của HĐQT, gây thất thoát cho Công ty với số tiền 273,15 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra rằng, đối với các tuyến đường còn lại (Đường số: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15), Giám đốc Công ty và Trưởng Phòng Quản lý dự án – Kinh doanh thực hiện chưa đúng Quyết định số 08 và Công văn 12 của HĐQT trong việc khảo sát giá đất thực tế để điều chỉnh giá chuyển nhượng QSDĐ. Trách nhiệm này thuộc về ông Huỳnh Thế Giới, Giám đốc và ông Võ Tuấn Thành, Trưởng phòng Quản lý Dự án, kinh doanh Công ty.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau về sai phạm tại Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Huỳnh Thế Giới, Giám đốc Công ty. Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với 2 ông Tô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT và ông Võ Tuấn Thành, Trưởng phòng Quản lý Dự án, Kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 273 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Đây là số tiền thất thoát do Giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng Đặng Ngọc Linh, nhưng không nhân hệ số góc 1,2 như kết luận thanh tra đã nêu.

Công ty CP Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau là doanh nghiệp Nhà nước được tái cơ cấu theo chủ trương của Tỉnh ủy Cà Mau từ Công ty CP Phát triển nhà Minh Hải, vốn điều lệ theo đăng ký là 58,6 tỉ đồng, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau góp 97,28%. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức gồm Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 4 phòng chức năng và 3 đội xây dựng.

H. Sơn

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Dự án KDC Tân Xuyên, Tp. Cà Mau.