Bắc Giang: Công ty cổ phần S&G xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường

Ngày 20/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 3599/ TNMT-BVMT gửi Công ty cổ phần S & G về việc yêu cầu dừng và khắc phục xả thải vượt quy chuẩn hiện hành của Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

tm-img-alt

Công văn nêu rõ, ngày 01/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên tổ chức buổi làm việc xem xét việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang” do Công ty cổ phần S&G làm chủ đầu tư.

Theo đó, đã phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý của trạm xử lý để xem xét, đánh giá hiệu quả xử lý, theo kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải ( lấy mẫu ngày 01/10/2021) , cho thấy có thông số độ màu vượt 1,51 lần; thông số BOD5 vượt 1,25 lần; thông số Amoni (NH4+) vượt 4,08 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, lưu lượng nước thải là 1.500m3 /ngày (24 giờ).

Từ thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty cổ phần S&G :

1. Dừng việc hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường và xây dựng phương án xử lý nước thải tạm thời đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường theo quy định;

2. Xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể và phương án cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp phát hiện chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm (do nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm có 03 thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép);

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu tại Quyết định số 3500/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/10/2021 để theo dõi, giám sát theo định kỳ.

Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên, UBND huyện Yên Dũng tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án trên đối với Công ty cổ phần S&G.

Trong một diễn biến khác, theo phản ánh của người dân huyện Việt Yên và Yên Dũng, thời gian vừa qua, Công ty cổ phần S & G lợi dụng vào tình dịch bệnh Covid-19, đã xả nước thải vượt quy chuẩn nhiều chỉ tiêu về môi trường với khối lượng thải lớn trong nhiều tháng qua, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống, gây bức xúc cho nhân dân.

Người dân cho rằng, việc ô nhiễm môi trường tích đọng lượng lớn ra ngoài khu vực và rất nhiều lượng nước thải công nghiệp vượt quy chuẩn từ doanh nghiệp này đã đổ ra kênh mương thoát nước thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, rồi đổ ra sông Thương, lan tỏa đi các lưu vực sông theo dòng chảy tới các khu vực liên quan, đổ vào sông Lục Đầu Giang khu vực Phả Lại  nằm trong hệ thống sông Thái Bình.

Người dân cũng đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bắc Giang cần phải thường xuyên, kiểm soát chặt chẽ và xử lý thật nghiêm đối với hành vi xả thải của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nói chung, công ty cổ phần S&G nói riêng. Qua đó, sẽ góp phần cải thiện môi trường, ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng sống của nhân dân khu vực huyện Yên Dũng./.

Hạ Vân

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)