Yên Định (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm tại mỏ đá Công ty TNHH Xuân Trường

Khai thác vượt công suất, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định, xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/500… là những sai phạm của Công ty TNHH Xuân Trường tại mỏ đá thị trấn Yên Lâm.

Công ty TNHH Xuân Trường được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác số 09/GP-UBND ngày 09/01/2014, được điều chỉnh tại giấy phép số 4383/GP-UBND ngày 09/11/2016. Công suất khai thác 20.000m3/năm và giấy phép mở rộng mỏ số 47/GP-UBND ngày 20/3/2020 với diện tích là 96.585m2, công suất khai thác 185.000 m3/ năm; thời hạn khai thác là 30 năm.

Theo báo cáo của Chi cục thuế khu vực Yên Định – Thiệu Hóa về tình hình sản xuất, chế biến đá và kê khai nộp thuế từ năm 2014 đến năm 2020 của Công ty TNHH Xuân Trường tại mỏ đá thị trấn Yên Lâm như sau:

Tổng trữ lượng khai thác 232 544 m3, cụ thể: Năm 2014 là 64 366 m3; năm 2015 là 22 072m3, năm 2016 là 57 127 m3; năm 2017 là 58 157 m3; năm 2018 là 4 524 m3; năm 2019 là 13 800m3; năm 2020 là 12 498m3.

Như vậy, đối chiếu với giấy phép số 09/GP-UBND ngày 09/01/2014, được điều chỉnh tại giấy phép số 4383/GP-UBND ngày 09/11/2016, công suất khai thác 20.000m3/năm và Giấy phép mở rộng mỏ số 47/GP-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh, Công ty khai thác vượt công suất khai thác các năm: Năm 2014 là 18 152 m3 đá xây dựng, năm 2016 là 34 111 m3 đá xây dựng, năm 2017 là 32.207 m3 đá xây dựng. Tổng khai thác vượt công suất các năm là 84 470 m3.

Công ty TNHH Xuân Trường khai thác vượt công suất khai thác các năm là 84 470 m3.

Ngoài ra từ năm 2014 đến năm 2017 Công ty TNHH Xuân Trường khai thác 45.040 m3 đất thải mà không báo cáo UBND tỉnh để được cho phép khai thác khoáng sản phụ đi kèm.

Việc khai thác nêu trên vi phạm điểm b, khoản 3, điều 52, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản về hành vi “ Không báo cáo hoặc báo cáo nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định nhưng vẫn khai thác, sử dụng loại khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác; kể cả khoảng sản là đất đá ở bãi thải của mỏ; sử dụng khoáng sản thuộc phần tài nguyên nằm trong phần trữ lượng thuộc phạm vi được cấp phép trong quá trình khai thác.

Công ty TNHH Xuân Trường khai thác 45.040 m3 đất thải mà không báo cáo UBND tỉnh

Bên cạnh đó, trong năm 2015, Công ty TNHH Xuân Trường khai báo mua gom của các cá nhân với trữ lượng 149 281m3 (bao gồm: Đá xây dựng 115 668 m3, đất thải 33 613 m3) nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp về trữ lượng đá xây dựng 115 668 m3, đất thải 33 613 m3 như đã kê khai với cơ quan thuế năm 2015.

Công ty TNHH Xuân Trường được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 29/12/2004 để đầu tư xưởng sản xuất, chế biến đá, diện tích khu đất là 7050m2; thời hạn thuê đất là 20 năm. Tuy nhiên hiện trạng khu vực nhà xưởng sản xuất, chế biến đá đã xây dựng nhà quản lý, nhà xưởng nhưng không đúng Mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được phê duyệt.

Ngoài ra, Công ty còn sử dụng một phần diện tích khoảng 6 500m2 giáp ranh giữa khai trường của Công ty và phần đất xưởng sản xuất đứng tên bà Lê Thị Hường chưa được nhà nước cho thuê đất. Phần diện tích này có nguồn gốc là do quá trình lập hồ sơ cấp phép khai thác, đơn vị lập trích lục bản đồ thửa đất trịnh tiến vào mỏ và một phần diện tích quy hoạch đường giao thông theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND huyện phê duyệt Cụm công nghiệp làng nghề sản xuất, chế biến đá Yên Lâm.

Công ty TNHH Xuân Trường bổ nhiệm ông Lê Khánh Toàn làm Giám đốc điều hành 02 mỏ là vi phạm về Giám đốc điều hành mỏ, quy định tại điểm b, khoản 1, điều 39, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Quang Phi – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lâm cho biết: Những sai phạm tại mỏ đá của Công ty TNHH Xuân Trường đã được đoàn kiểm tra của UBND huyện chỉ ra. Đã có kết luận gửi về từng đơn vị và đang chờ xử phạt theo quy định.

Thanh Tâm – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Nhiều sai phạm tại mỏ đá Công ty TNHH Xuân Trường

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/yen-dinh-thanh-hoa-nhieu-sai-pham-tai-mo-da-cong-ty-tnhh-xuan-truong-332969.html