Yên Bái: Xây dựng 11 công trình nước sạch cho người dân trong năm 2019

Để giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nước sạch sinh hoạt, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư xây dựng 11 công trình nước sạch hợp vệ sinh cho người dân.

Bằng các nguồn lực tài trợ như chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình 134, 135, nông thôn mới hay các tổ chức quốc tế tài trợ như: UNICEF, ADB, NGO. Trong năm 2019 toàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 11 công trình nước sạch với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân.

Việc triển khai xây dựng các công trình nước sạch sẽ đảm bảo đến hết năm, tỷ lệ hộ dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 90% theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra. Đồng thời góp phần cải thiện hành vi cá nhân, giảm thiểu bệnh tật cũng như giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, qua đó đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh Ngà – Báo TN&MT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Yên Bái cung cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân trong năm 2019

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/yen-bai-xay-dung-11-cong-trinh-nuoc-sach-cho-nguoi-dan-trong-nam-2019-1267007.html

 

 

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here