Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin để đẩy giá bất động sản

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát thị trường bất động sản, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin để đẩy giá lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2021, trong đó yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng thông tin để đẩy giá bất động sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm hàng hóa thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của thị trường; rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu xây dựng giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tham mưu Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin (về quy hoạch, chủ trương đầu tư các dự án lớn…) để đẩy giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chủ động nghiên cứu, hướng dẫn thay đổi công nghệ xây dựng nhằm giảm tải lượng thép tiêu thụ trong các công trình xây dựng.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng yêu yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản; công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông, bảo đảm kịp thời, minh bạch thông tin về giá.

Hùng Võ (Vietnam+)

Theo VietnamPlus

Ảnh: Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.vietnamplus.vn/xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-loi-dung-thong-tin-de-day-gia-bat-dong-san/711843.vnp