Xử lý chất thải rắn tại TP HCM trong 5 năm tới cần hơn 28.000 tỉ đồng

Nếu được Thủ tướng phê duyệt, đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại nguồn sẽ là cơ sở cho TP HCM triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể về quản lý, xử lý các loại chất thải rắn trong 5 năm tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TP từ năm 2020-2025, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, để đồ án được thực hiện, TP HCM cần 28.911 tỉ đồng.

Trong đó, 14.500 tỉ đồng là chi phí chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn (bao gồm chuyển đổi công nghệ 2 nhà máy hiện hữu và đầu tư xây dựng nhà máy mới với công suất 2.000 tấn/ngày); 3.300 tỉ đồng để xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung ở Tây Bắc, Đa Phước và Khu công nghệ môi trường xanh – Long An; 1.250 tỉ đồng để hoàn thiện cơ cấu các điểm trạm trung chuyển, tổ chức lực lượng thu gom…

Đồ án thể hiện phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu: 80% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế, làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng; 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý; 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý; 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh được thu gom xử lý, trong đó 60% được thu hồi tái sử dụng hoặc tái chế; 100% bùn bể phốt, bùn thải của hệ thống cấp nước và thoát nước, bùn phát sinh từ các hệ thống xử lý nước thải sản xuất, bùn nạo vét kênh rạch được thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Dự tính, kinh phí này sẽ được lấy từ nguồn vốn ngân sách, ODA, tín dụng đầu tư, tài trợ, doanh nghiệp, xã hội hóa… Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồ án sẽ được UBND TP HCM trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Trần Thái – Báo NLĐ

Theo Người Lao Động

Ảnh: Theo đồ án, đến năm 2025, 80% hộ gia đình sẽ thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nld.com.vn/thoi-su/xu-ly-chat-thai-ran-tai-tp-hcm-trong-5-nam-toi-can-hon-28000-ti-dong-20201126181750536.htm