Xây dựng quận Hà Đông phát triển bền vững

Hôm nay (16-8), Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Hà Đông tiến hành phiên làm việc chính thức. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đây là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ quận tiếp tục lãnh đạo xây dựng và phát triển Hà Đông theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Mặc dù quận Hà Đông có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, gia tăng dân số cơ học gây áp lực trong quản lý, song nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn quận đã chủ động vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là kinh tế quận tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu bình quân 5 năm tăng 18%. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, mạng lưới các cửa hàng kinh doanh phát triển mạnh về số lượng và quy mô. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ quận Hà Đông đề ra.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường được quận tập trung chỉ đạo thực hiện, qua đó diện mạo đô thị thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, quận đã từng bước giải quyết được một số tồn tại về đất đai do lịch sử để lại.

5 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông có bước phát triển mạnh về quy mô, chất lượng, với việc đã đầu tư hơn 1.306 tỷ đồng, giúp mạng lưới trường, lớp được mở rộng, phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Vì thế, ngành Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục giữ vững vị trí tốp 5 của thành phố. Ghi đậm dấu ấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 còn là công tác an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, trên địa bàn quận Hà Đông không còn hộ nghèo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét. Cấp ủy các cấp của quận Hà Đông đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; đồng thời thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.135 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận được tiến hành đồng bộ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở.

Có được kết quả trên là do các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở luôn tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn đúng, trúng các vấn đề trọng tâm, sát với dân sinh. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong mọi lĩnh vực.

Tiếp tục phát triển toàn diện, hiện đại

Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong 5 năm qua, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XX Đảng bộ quận Hà Đông trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển toàn diện, bền vững. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng: Dịch vụ, thương mại, du lịch – công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp. Quận sẽ tăng cường quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 6 chương trình, đề án. Trước hết, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp đến, quận sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu trên địa bàn.

Cùng với đó, quận Hà Đông cũng tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đất đai gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Quận sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, quận tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở. Mục đích cuối cùng là xây dựng quận Hà Đông theo hướng ngày càng khang trang, hiện đại và phát triển bền vững.

– Giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu bình quân 5 năm tăng 18%.

– Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành Công nghiệp – Xây dựng chiếm 51,58%; ngành Thương mại – Dịch vụ – Du lịch (48,37%); ngành Nông nghiệp (0,05%).

– Sản xuất ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm giá trị tăng thêm đạt 15,49%.

– Doanh thu thương mại – du lịch – dịch vụ tăng bình quân 21,61%/năm.

– Đã thành lập mới 28.314 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tốc độ tăng trưởng bình quân là 11,94%.

– Triển khai lập dự án đầu tư và phê duyệt đầu tư 183 dự án với tổng mức đầu tư 1.765,11 tỷ đồng (xây mới 25 trường học, cải tạo 33 trường; cải tạo, xây mới 82 nhà họp dân; cải tạo, nâng cấp 141 công trình hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 33 dự án hạ tầng đất dịch vụ).

– Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 5 năm ước đạt 349.331 tỷ đồng (vượt 1,56% kế hoạch).

– Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

– Thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với 65 dự án, liên quan đến 6.439 lượt hộ gia đình, tổ chức và cá nhân.

– Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vững vị trí tốp 5 của thành phố.

– Kết nạp được 1.135 đảng viên mới.

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

– Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ là 16,24%; công nghiệp – xây dựng tăng 8,98%; nông nghiệp – thủy sản tăng 0,5%.

– Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 8-10%/năm (không kể thu tiền sử dụng đất).

– Phấn đấu trên địa bàn không có hộ nghèo mới phát sinh; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn 0,3%.

– Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến năm 2025 là 1,01%.

– Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đến năm 2025 còn 5%.

– Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 còn 6,5%.

– Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 92%.

– Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” là 78%.

– Duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới là 100%.

– Tăng thêm 12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

– 100% dân số được dùng nước sạch.

– 100% rác thải được thu gom và vận chuyển trong ngày.

– Hằng năm, kết nạp từ 255 đảng viên trở lên.

– Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 80% trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

– Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 80% trở lên.

– Tỷ lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp quận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 100%, trong đó 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Tỷ lệ các cơ quan trực thuộc quận hằng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (cấp cơ sở) từ 65% đến 70%.

Việt Tuấn – Báo HNM

Theo Hà Nội Mới

Ảnh: Quận Hà Đông đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội để trở thành đô thị phát triển toàn diện.

Xem bài viết gốc tại đây:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/975994/xay-dung-quan-ha-dong-phat-trien-ben-vung