Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp có được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật đất đai 2013 thì một trong các nguyên tắc khi sử dụng đất đó là: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại  Điều 170 Luật đất đai 2013 về nghĩa vụ của người sử dụng đất gồm: Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật đất đai 2013 thì một trong các nguyên tắc khi sử dụng đất đó là: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Các hành vi bị nghiêm cấm:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Nhà ở 2014 thì các hành vi sau đây bị nghiêm cấm gồm: Xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở đã được luật quy định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở.

Mục đích sử dụng đất được ghi rõ tại trang 2 của giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Tóm lại: Người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích ghi trong giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất vì thế người sử dụng đất không được phép xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Trong trường hợp muốn xây dựng nhà ở phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được xây dựng nhà ở khi có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất./.

Luật sư, Tiến sĩ Đồng Xuân Thụ

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp sẽ không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here