Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được tính như thế nào?

(Phapluatmoitruong.vn) – Theo quy định vừa ban hành của Bộ Xây dựng, kể từ ngày 20/02/2018, các dự án đầu tư thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, là các dự án thực hiện một hoặc nhiều các hoạt động ưu tiên.

Bao gồm:

  •  Phát triển giao thông đô thị xanh, giao thông công cộng và các hình thức giao thông phát thải thấp, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
  •  Phát triển công trình xanh, thân thiện môi trường.
  •  Sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch.
  •  Xử lý rác thải, chất thải theo hướng giảm xả thải, phát thải, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng và tái chế rác thải.
  •  Phát triển, ứng dụng vật liệu xây dựng và công nghệ xây dựng xanh, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch.(6). Phát triển khu đô thị xanh, sinh thái.
  •  Tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu đối với các đô thị.
  •  Phát triển đô thị thông minh.

Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh tổng vốn đầu tư các dự án đầu tư mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh trên tổng vốn dự án đầu tư mới trên địa bàn toàn đô thị trong một thời gian nhất định.

Dự án đầu tư mới bao gồm các dự án đăng ký đầu tư mới và các dự án đăng ký tăng thêm vốn đầu tư. Công thức tính:

Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (%)=Tổng vốn đầu tư các dự án đầu tư mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanhx
 

Còn tỷ lệ công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh là tỷ lệ giữa số công trình xây dựng đã nghiệm thu và được cấp chứng chỉ công trình xanh so với tổng số công trình xây dựng được nghiệm thu trên địa bàn toàn đô thị trong khoảng thời gian nhất định.

Công trình xây dựng nghiệm thu là các công trình xây dựng thuộc đối tượng quy định tại Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có công thức tính như sau:

Tỷ lệ công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh (%)=Số công trình xây dựng đã nghiệm thu và được cấp chứng chỉ công trình xanhx 100
Tổng số công trình xây dựng được nghiệm thu

 

M.Trí – N.Thịnh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here