Trồng 1.400 cây xanh tại Trung tâm TDTT, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/11, Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam phối hợp với TT Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Trung tâm TDTT, ĐHQG Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động trồng cây thuộc Chương trình Một triệu cây xanh đô thị, hưởng ứng Ngày nhà giáo VN.

Hoạt động trồng cây được thực hiện thông qua dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (viết tắt là dự án “Quỹ Bảo tồn”), với sự tài trợ kinh phí từ Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam.

Tại khuôn viên Trung tâm Thể dục Thể thao, các thành viên thuộc Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam cùng với viên chức, người lao động trung tâm Thể dục thể thao, sinh viên khoa Nhân học – Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM tiến hành trồng 1.400 cây xanh giúp tạo cảnh quan, bóng mát và cải thiện môi trường. Hoạt động trồng cây xanh thuộc chương trình “Một triệu cây xanh đô thị” trong giai đoạn 2020 – 2030 của Trung tâm GreenViet góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Trong hơn 3 năm triển khai, chương trình “Một triệu cây xanh đô thị” với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trồng hơn 65.600 cây xanh tại các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó có 8.390 cây xanh được trồng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh góp phần gia tăng mật độ cây xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Hoạt động trồng cây lần này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh để góp phần xanh hóa môi trường sống.

Một số hình ảnh tại lễ phát động: 

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt

Ngọc Linh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)