TP.HCM: Thanh tra nhiều sai phạm tại công ty dịch vụ công ích Q.6

(Phapluatmoitruong.vn) – Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 6 có nhiều sai phạm trong quản lý, cho thuê mặt bằng, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh…

Ngày 8/9/2023, Thanh tra TP.HCM có Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại UBND quận 6. Trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 6.

Cụ thể, đối với việc áp dụng đơn giá cho thuê nhà, đất (ngắn hạn) tại Công ty là chưa đúng với nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 452/TB-VP ngày 30/7/2018 của UBND TP và Khoản 5 Điều 6 Luật Quản lý tài sản công năm 2017.

Đơn vị này cũng chưa trình Chủ tịch UBND quận 6 về quy trình quản lý, cho thuê mặt bằng, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, nhiều nhà, đất do Công ty quản lý đang để trống, chưa khai thác hiệu quả, có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường; chưa chủ động có giải pháp để xử lý đối với các trường hợp phải thu hồi lại nhà, đất cho thuê, gây lãng phí, là vi phạm Khoản 8 Điều 6, Khoản 5 Điều 10; Khoản 2 Điều 6; Điểm b, d, Khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Điều 5 – Điều lệ Công ty DVCI Quận 6. Đồng thời, chưa có phương án và giải pháp kiên quyết để thu hồi nợ tiền thuê nhà, đất, khả năng gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đối với việc Công ty ký các hợp đồng cho thuê đối với 10 địa chỉ nhà đất nhỏ lẻ, dôi dư, là vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Theo Kết luận thanh tra, để xảy ra những sai phạm trên trách nhiệm thuộc Ban Lãnh đạo và Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6, tổ chức, cá nhân thời kỳ phát sinh vụ việc.

Từ những sai phạm trên, UBND TP.HCM chỉ đạo Công ty có biện pháp xử lý, khắc phục đối với 35 địa chỉ nhà, đất cho thuê ngắn hạn để sản xuất kinh doanh với giá theo cơ chế thị trường: Có biện pháp xử lý tránh lãng phí đối với 33 địa chỉ nhà, đất đang để trống. Khẩn trương thu hồi 02 địa chỉ nhà, đất đang để trống và các trường hợp khác tương tự (nếu có), đồng thời, có biện pháp xử lý dứt điểm công nợ tại 02 địa chỉ này.

Thông báo Kết luận thanh tra TP.HCM về vụ việc.

Kiểm tra hiện trạng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty được giao quản lý, sử dụng, cho thuê để kịp thời duy tu, sửa chữa những hư hỏng (nếu có); phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra việc phòng cháy chữa cháy, việc sử dụng đúng mục đích tài sản cho thuê, không làm phát sinh hậu quả pháp lý từ việc quản lý, sử dụng, cho thuê tài sản Nhà nước. Có biện pháp xử lý dứt điểm đối với 06/153 địa chỉ nhà đất phải thu hồi nhưng do vướng thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty phải thực hiện rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ phải thu, có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi.

Kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm đúng quy định pháp luật đối với 10 địa chỉ nhà, đất dôi dư đã được ký hợp đồng cho thuê khi chưa được UBND TP phê duyệt và các trường hợp tương tự khác (nếu có); các nội dung trích chi lương để đề xuất hướng xử lý, báo cáo xin ý kiến UBND TP xem xét, chỉ đạo; khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan trong công tác quản lý và việc ký hợp đồng cho thuê các mặt bằng theo Kết luận thanh tra.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 6.