Tp.HCM: Nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9

(Phapluatmoitruong.vn)Thanh tra Tp.HCM vừa có thông báo kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9.

Nhiều vi phạm trong đấu thầu xây dựng dự án, KCN

Theo thông báo kết luận của Thanh tra Tp.HCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9 đã không tổ chức đấu thầu khi triển khai thực hiện các dự án tái định cư.

Cụ thể, có 6 dự án: Long Bửu (giai đoạn 1), Long Bửu (giai đoạn 2), Long Son, Cây Dầu, chung cư Hiệp Phú và khu vật liệu xây dựng Long Son đã không tổ chức đấu thầu khi triển khai dự án là thực hiện chưa đúng quy định theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, trong số 6 dự án trên, có 4 dự án tái định cư gồm: Long Bửu (giai đoạn 1), Long Bửu (giai đoạn 2), Long Sơn và Cây Dầu, đơn vị này thực hiện theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31/8/2004 của UBND TP về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn TP, Công ty được tự thi công ứng vốn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án, Công ty đã sử dụng một phần vốn ngân sách tạm ứng về kinh phí bồi thường, chi phí kiến thiết cơ bản khác và sử dụng tiền thu được của các hộ dân được bố trí tái định cư vào khu tái định cư, chưa lập thủ tục nghiệm thu bàn giao, nhưng được chấp nhận tạm ứng thanh toán tiền mua nền là không thực hiện đúng quy định tại khoản 2.4 Chỉ thị số 24/2004/CT.

Đối với dự án khu tái định cư ấp Cầu Xây và dự án tái định cư chung cư Hiệp Phú, Công ty tự quyết định đầu tư thực hiện dự án khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và điều chỉnh về quy mô dự án do phát sinh thêm hạng mục xây dựng tường rào dẫn đến tăng tổng mức đầu tư của dự án nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Thanh tra Tp.HCM cũng xác định, việc Sở Kế hoạch – Đầu tư tham mưu đề xuất và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 phê duyệt lại dự án khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 1) là không thực hiện đúng quy định tại khoản 4, mục I, phần II Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định, Công ty chỉ được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án được duyệt.

Đối với dự án Khu công nghiệp vật liệu xây dựng Long Sơn, Thanh tra TP xác định hệ số trả nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2013 với tổng nợ phải trả vượt mức quy định tại điểm a, khoản 3, điều 19 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty phê duyệt dự án khi giá trị tài sản còn lại của Công ty (năm 2008) là 578.695.262.000/133.211.151.987 đồng (444.037.173.291 đồng x 30%) là vượt thẩm quyền, vi phạm khoản 3, điều 26 Luật Doanh nghiệp 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư là 578.695.262.000 đồng là vượt thẩm quyền, vi phạm điều 5, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, quy định điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Thông báo kết luận của Thanh tra Tp.HCM.

Chiếm dụng tiền thu hộ

Ngoài những sai phạm trên, thông báo kết luận Thanh tra Tp.HCM cho biết, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9 chưa thực hiện lập dự toán, quyết toán đối với khoản thu hộ nhà ở cũ, nhà kinh doanh, chưa báo cáo Sở Xây dựng và chưa hạch toán riêng các chỉ phí liên quan đến hoạt động này là thực hiện chưa đúng quy định.

Đồng thời, đối với việc thu hộ tiền bán căn hộ tái định cư, Công ty chiếm dụng tiền thu hộ bán căn hộ tái định cư (từ C1 đến C7), chưa trả kịp thời cho Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 9, sử dụng vào mục đích khác và việc Công ty giữ lại kinh phí bảo trì căn hộ tái định cư chưa bàn giao cho Ban Quản trị và chưa báo cáo với Sở Xây dựng để theo dõi là thực hiện chưa đúng quy định pháp luật.

Theo Thanh tra Tp. HCM, trách nhiệm quản lý để xảy ra những sai phạm trên thuộc về UBND quận 9, do đơn vị này đã được UBND Tp. HCM ủy quyền trong việc thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, UBND quận 9 đã thiếu kiên quyết và chưa có biện pháp kịp thời, hữu hiệu để Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9 chiếm dụng vốn ngân sách Nhà nước sử dụng vào mục đích khác.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Nhiều vi phạm trong đấu thầu xây dựng dự án, KCN tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 9, giai đoạn 2018.