TP.HCM: Nhiều sai phạm tại Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Tân Phú

(Phapluatmoitruong.vn) – Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú có nhiều báo cáo không đúng sự thật về việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ).

Theo Thông báo Kết luận thanh tra số 4704/KL-STNMT-TTr ngày 30/5/2023, về thanh tra trách nhiệm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú (Chi nhánh VPĐKĐĐ Tân Phú) đối với kết quả giải quyết hồ sơ tính từ ngày 1/1 đến 3/11/2022, có nhiều sai phạm.

Cụ thể, Chi nhánh VPĐKĐĐ Tân Phú báo cáo có 100% hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) lần đầu đúng hạn 100%. Tuy nhiên, đoàn thanh tra thấy hơn 80% hồ sơ giải quyết trễ hạn (quy định là 30 ngày).

Đoàn đã kiểm tra 104/731 hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu. Kết quả, chỉ có 4 hồ sơ giải quyết đúng hạn. Có 2 hồ sơ chi nhánh hướng dẫn và tiếp nhận còn sai sót, có 5 hồ sơ thực hiện chưa đúng các bước quy trình.

Có đến 84 hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi theo quy định. Mặt khác, việc gia hạn thời gian giải quyết mỗi hồ sơ khác nhau cũng không đúng quy định.

Ngoài ra, qua thanh tra, việc cấp sổ đỏ lần đầu ở quận này còn hạn chế khi thành phần hồ sơ chưa đảm bảo, thời gian luân chuyển hồ sơ, văn bản giữa các cơ quan đôi khi còn chậm, hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi là chưa đúng quy định.

Đối với nhóm hồ sơ tách, hợp thửa, qua kiểm tra 22/419 hồ sơ, đoàn ghi nhận có 50% hồ sơ giải quyết trễ hạn và cũng không có thư xin lỗi. Theo đoàn thanh tra, các hồ sơ này do phải xin ý kiến của nhiều đơn vị như Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường và xác nhận của UBND phường nên hồ sơ trễ hạn.

Đoàn thanh tra kiến nghị Chi nhánh VPĐKĐĐ Tân Phú cần phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận Tân Phú giải quyết hoặc kiến nghị VPĐKĐĐ TP thay đổi quy trình.

Từ những sai phạm trên, Sở TN&MT kiến nghị UBND TP để sở này chỉ đạo Giám đốc VPĐKĐĐ TP tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, hạn chế, vi phạm.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức, hoạt động của đội ngũ công chức, người lao động; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót về năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Tân Phú chấn chỉnh và có kế hoạch, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại phần kết luận thanh tra. Không kết hợp giải quyết cùng lúc hồ sơ đăng ký biến động với hồ sơ xóa thế chấp.

 Đỗ Thuận – Đức Tĩnh

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

 Ảnh: Người dân làm thủ tục đăng ký đất đai tại UBND quận Tân Phú.