Tp.HCM: Hủy bỏ 61 dự án không thực hiện đúng kế hoạch

(Phapluatmoitruong.vn) Ngày 9/12/2020, HĐND Tp.HCM chấp thuận thông qua danh mục hủy bỏ đối với 61 dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn đã được thông qua vào các năm 2015, 2016, 2017.

Cụ thể, có 43 trong tổng số 61 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất (không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa); 8 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 10 dự án thuộc danh mục có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trong đó có 1 dự án trên 10 ha).

HĐND TP giao UBND TP công bố công khai hủy bỏ việc thu hồi đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời chỉ đạo sở, ngành phối hợp với các quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án không triển khai, chậm triển khai để có giải pháp xử lý kịp thời theo quy định.

Được biết, các dự án bị thu hồi có: dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, đã kêu gọi đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện; Dự án Khu phức hợp Đồng Khởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế chưa chọn được nhà đầu tư vì chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng; Dự án chung cư 1147-1149 Trần Hưng Đạo chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện…

Việc công bố công khai hủy bỏ việc thu hồi đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước đó, UBND TP đã chỉ đạo Sở TN-MT, UBND các quận, huyện rà soát và đề xuất xử lý đối với các dự án không thực hiện đúng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã phê duyệt (từ năm 2015 đến năm 2019). Trong các dự án cần xử lý hủy bỏ chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, có 61 dự án trước đó đã được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND Tp.HCM.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Hủy bỏ nhiều dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here